„Znaczenie kun w naszym ekosystemie” – relacja z konferencji

5 października 2021
"Znaczenie kun w naszym ekosystemie" - relacja z konferencji

W dniu 17 września 2021 r. Akademia Brandenburska „Schloss Criewen” zorganizowała konferencję poświęconą „Znaczeniu kun w naszym ekosystemie”. Wydarzenie umożliwiło wymianę wiedzy na temat oceny obecnego stanu populacji ssaków z rodziny łasicowate w Niemczech i Polsce. Podczas konferencji pan Jakub Skorupski – reprezentant Federacji Zielonych „GAJA” oraz Towarzystwa Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA przedstawił  Platformę internetową „Centrum Norki Europejskiej” jako przykład wykorzystania narzędzi cyfrowych w ochronie gatunku krytycznie zagrożonego wymarciem.

"Znaczenie kun w naszym ekosystemie" - relacja z konferencji    PREZENTACJA (plik pdf)

Pozostałe prezentacje dotyczyły m.in.:

  1. Kuny leśne w różnych siedliskach – nisza ekologiczna drapieżnika kulturowego, Dr Mathias Herrmann, OEKO-LOG, Parlow.
  2. Kuna domowa w siedliskach miejskich w Polsce, Prof. dr hab. Jerzy Romanowski, Uniwersytet Warszawski, Polska.
  3. Przyczyny zjawiska kuny i samochodów, Dr Karl Kugelschafter, ChiroTEC, Lohra.
  4. Obserwacje i badania nad zawartością owoców w diecie kuny leśnej (Martes spec.), Prof. dr Sigmund Gärtner, Klingenberg / Sa.
  5.  Zdjęcia, włosy czy odchody? Porównanie metod szacowania zagęszczenia kuny leśnej w Badenii-Wirtembergii, Henriette Tripke, Instytut Badań i Kontroli Leśnictwa w Badenii-Wirtembergii, Freiburg.
  6. Wydra – powrót z przeszkodami, Dr Hans-Heinrich Krüger, Büro Mustela-consult , Hankensbüttel,
  7. Wydra – Status i Monitoring w Polsce, Prof. dr hab. Jerzy Romanowski, Uniwersytet Warszawski, Polska.
  8. Wydry – skąd wiemy, że będzie ich więcej i jak liczyć zwierzęta, które rzadko widujesz? Dr Reinhard Klenke, iDiv, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

 

Projekt pn. „Centrum Norki Europejskiej” – modelowy system zdalnej edukacji i działań w zakresie ochrony przyrody w dobie pandemii COVID-19” (realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska) ma na celi opracowanie i wdrożenie skutecznych metod i narzędzi ochrony biernej ex situ jednego z najbardziej zagrożonych wymarciem gatunków ssaków – norki europejskiej Mustela lutreola, poprzez stworzenie wirtualnego Centrum Norki Europejskiej.

 

Partnerzy projektu:

Federacja Zielonych GAJA    "Znaczenie kun w naszym ekosystemie" - relacja z konferencji

Oficjalna strona projektu:   www.europeanminkcentre.org

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).
Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Zamknij przybornik