O „Dolinie Miłości” w Radiu Szczecin

18 grudnia 2020
O "Dolinie Miłości" w Radiu Szczecin

Temat „Sporu o słynną Dolinę Miłości w Zatoni Dolnej” był jednym z zagadnień poruszanych dziś przez rozgłośnię Radia Szczecin. Więcej informacji o ww. temacie znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://radioszczecin.pl/1,416544,spor-o-slynna-doline-milosci-w-zatoni-dolnej-zdj.

Federacja Zielonych „GAJA” od 2008 roku sprawuje opiekę nad parkiem naturalistyczno-krajobrazowym „Dolina Miłości”. Największym naszym przedsięwzięciem na omawianym obszarze była realizacja projektu pn. Rozwój Europejskiego Parku Hugenotów w Schwedt nad Odrą oraz rewitalizacja Parku Natury „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej jako centrów kultury i wypoczynku w latach 2009-2014. Wówczas kompleksowo udało się nam przeprowadzić renowację parku oraz liczne wydarzenia kulturalno-rekreacyjne.

Niestety, z uwagi na dostępne środki finansowe, od 2015 r. mogliśmy realizować w Parku jedynie prace utrzymaniowe wzdłuż udostępnianych szlaków pieszych (m.in. usuwanie niebezpiecznych drzew, przycinkę krzewów, koszenie, likwidowanie nielegalnych palenisk, sprzątanie zaśmieceń). Informowaliśmy o nich na bieżąco na Facebooku „Doliny Miłości”. Działania te prowadziliśmy własnymi siłami i przy pomocy wolontariuszy. Wnioski o dofinansowanie z jakimi występowaliśmy do funduszy zewnętrznych dotyczące szerszego zakresu prac nie otrzymywały dofinansowania. Stowarzyszenie nie ustaje w wysiłkach i staraniach na rzecz „Doliny Miłości” i nie widzi siebie jako uczestnika jakiegokolwiek sporu w sprawie Parku. Przeciwnie, jesteśmy zwolennikami wspólnych starań na rzecz poprawy sytuacji „Doliny Miłości” i jesteśmy otwarci na wszelką pomoc i współpracę w tym zakresie.

Mając na względzie dotychczasowy trud i pracę włożoną w utrzymanie „Doliny Miłości” nie zamierzamy rezygnować z opieki nad tym terenem! Obecnie udało nam się rozpocząć realizację projektu pn. Zmiana koncepcji użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19, którego główny celem jest opracowanie procedur dotyczących dostosowania ruchu turystycznego na ww. terenie do zasad bezpieczeństwa związanych z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz umożliwienie wirtualnej formy zwiedzania i poznania walorów parku. Ponadto, w ramach drugiego projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym udało się przeprowadzić zabiegi usuwania krzewów i koszenia cennego siedliska przyrodniczego jakim jest murawa kserotermiczna – występująca w bezpośrednim sąsiedztwie dawnej Leśniczówki.

 


Zamknij przybornik