Rozwój Europejskiego Parku Hugenotów w Schwedt nad Odrą oraz rewitalizacja Parku Natury „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej jako centrów kultury i wypoczynku (2009-2014)

Cel projektu:

Wspólny projekt „Rozwój Europejskiego Parku Hugenotów w Schwedt nad Odrą oraz rewitalizacja Parku Natury „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej jako centrów kultury i wypoczynku“ realizowany był w okresie od 18 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2014 r. w ramach programu INTERREG IVA ze środków Programu Operacyjnego Unii Europejskiej, Priorytet 3: „Europejska Współpraca Terytorialna“ – „Współpraca Transgraniczna“ pomiędzy krajami związkowymi Meklemburgia Pomorze Przednie, Brandenburgia i Rzeczpospolitą Polską/Województwo Zachodniopomorskie na lata 2007–2013, a także ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Głównym kontekstem historycznym projektu była ponad 300-letnia historia Hugenotów w Brandenburgii/Prusach po obu stronach Odry i związana z tym historia powstania Parku Natury „Dolina Miłości” w połowie XIX wieku. Po II wojnie światowej Dolina Miłości popadała w zapomnienie i dewastację. Zarosły aleje, wyschły stawy i strumienie, zabudowania nie użytkowane popadły w ruinę. Prowadzona gospodarka leśna, wycinki i uprawy, zniekształciły układ zieleni. Skradziono rzeźby, a elementy małej architektury zdewastowano. Po wszystkim pozostały jednak wyraźne ślady, dzięki którym parkowi można przywrócić dawne piękno.

Głównym celem projektu były inwestycje  na rzecz społeczności lokalnej nakierowane na zachowanie dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego Pomorza Zachodniego oraz wspieranie aktywności społecznej i gospodarczej w regionie.

Działania:

W pięciu etapach, po stronie polskiej w Zatoni Dolnej zrewitalizowano park krajobrazowo-naturalistyczny „Dolina Miłości”, w tym:

– przeprowadzono rekonstrukcję stawów Adama i Ewy oraz terenów do nich przyległych,

– zrewitalizowano kompleksu parku przywracając mu charakter parku angielskiego,

– przeprowadzono rekonstrukcję sieci dróg i ścieżek oraz wybudowano trzy parkingi,

– odbudowano i wyposażono w małą infrastrukturę turystyczną miejsce spotkań polsko-niemieckich w miejscu dawnego Domu Tomasza (leśniczówki).

W Schwedt nad Odrą powstał Europejski Paru Hugenotów, w tym:

– przebudowano teatr letni włącznie z pergolą i historycznym parterem ogrodowym na miejsce organizacji polsko-niemieckich spotkań,

– ukształtowano na nowo odcinek drogi głównej – forum – kamienna ścieżka wraz z prezentacją historii Hugenotów, rozbiórką części zabudowań i przywraceniem naturalnego charakteru części terenu,

– przeniesiono punkt informacji turystycznej do pomieszczeń teatru Uckermärkische Bühnen w Schwedt.

W projekcie zrealizowano także cykl spotkań i imprez:

– Kwiat Paproci w Dolinie Miłości (2012 r.) – Grę Miejską łączącą elementy happeningu ulicznego oraz gry zespołowej i gry fabularnej RPG. Drużyny składające się z kilku uczestników rywalizowały między sobą na ulicach miasta Schwedt i w Dolinie Miłości wykonując w jak najkrótszym czasie określone zadania – poszukując legendarnego kwiatu paproci, który rozkwita tylko raz do roku i przynosi szczęście w miłości temu, kto go znajdzie,

– LoveRun w Dolinie Miłości (2012 r.) –  drugą  edycję biegu przełajowego “Love Run 2” na odcinku ok. 8 km trasę, a dla wszystkich amatorów nordic walking 4 km marszu,

– Uroczyste otwarcie  Europejskiego Parku Hugenotów – w dniu 25 maja 2012 r., po prawie dwóch latach prac budowlanych, nastąpiło uroczyste otwarcie Europejskiego Parku Hugenotów, a cały teren zgodnie z przeznaczeniem przekazany został do użytkowania jako park sztuki i kultury,

– Prezentacja burmistrza w Europejskim Parku Hugenotów  – w dniach 24-25 maja 2012 w Chojnie odbył się Transgraniczny Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów na temat „Współpracy samorządowej w Euroregionie Pomerania”, w którym wzięło udział ponad 40 burmistrzów z Województwa Zachodniopomorskiego oraz niemieccy wójtowie gmin i burmistrzowie,

– Festiwal Doliny Odry w teatrze „Uckermärkische Bühnen Schwedt“ – rozpoczęty został 25 maja 2012 spektaklem „Noc Świętojańska Pucka – show” . W dniach 31 sierpnia i 1 września scena należała do niemieckich i polskich big bandów, które przyjechały do Schwedt na drugi Polsko-Niemiecki Festiwal Swingu,

– “Próba Ławki” przy Kamiennej Drodze w Europejskim Parku Hugenotów  (2011 r.) – wykonanie konstrukcji obrazującej ideały oraz drogę Hugenotów z Francji do Prus, trudną z powodu prześladowań i usłaną kamieniami, podjętą ze względu na chęć zachowania wolności wiary,

– LoveRun 2011 – pierwszy bieg LoveRun po Dolinie Miłości na odcinku około 6 km.

Partnerzy projektu:

Miasto Schwedt nad Odrą (partner wiodący)

  Federacja Zielonych “GAJA”

 

Budżet i sponsorzy:

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 2  849 353,45€ z czego na Dolinę Miłości zostało przeznaczone 1 097 251,00 €.
– Program Operacyjny UE Współpraca Zagraniczna (Interreg IV) –  dotacja refundowana 85%.
– Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie –  10%.
– środki własne – 5%.

Zapraszamy na oficjalną stronę projektu.

 

Zamknij przybornik