Sasanki na murawach projektu INT162

9 maja 2022
Sasanki na murawach projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Bez wątpienia jedną z piękniejszych i ciekawszych roślin kserotermicznych jest sasanka łąkowa (Anemone pratensis). Roślina ta występuje w stanie dzikim niemal w całej Europie, ale  zarówno w Polsce jak i w Niemczech jest rzadkością.

 

Sasanki kwitną od kwietnia do czerwca, chociaż w sprzyjających warunkach potrafią zakwitnąć ponownie jesienią. Dorastają do wysokości 8-25 cm, a podczas owocowania nawet 45 cm. Ich fioletowe bądź czasem czarnofioletowe kwiaty są pojedyncze, zwieszone o dzwonkowatym kształcie. Łodyga jest silnie owłosiona długimi, białymi włoskami. Liście odziomkowe są pierzastosieczne, złożone z długich, wąskich odcinków. Owocem jest niełupka z długą pierzastą ością, gdyż nasiona rozsiewane są przez wiatr*.

Roślina objęta jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową i zamieszczona w Czerwonej liście roślin i grzybów Polski z kategorią narażonej na wyginięcie (VU). W Niemczech sasanka również zamieszczona została jako narażona na wyginięcie w lokalnych Czerwonych listach roślin Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Na murawach poddawanych działaniom pielęgnacyjnym w projekcie Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym, na przełomie kwietnia i maja br. odszukaliśmy kilkanaście okazów sasanek w obszarze Helle koło Neuhof oraz pojedyncze okazy w okolicach Nadrensee i obszarach Neuhof, Neurosow.

 

Zdjęcia: J. Fröhlich.

*Źródła informacji:

Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z.: Rośliny chronione. Warszawa: Multico Oficyna Wyd., 2006.

Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016.

Ristow M., Herrmann A., Illig H., Klemm G., Kummer V.,  KlägeH.-Ch.,  Machatzi B., Raetzel S., Schwarz R., Zimmermann F., Rote Liste der etablierten Gefäßpflanzen Brandenburgs, Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 15 (4), 2006.

Voigtländer U. und Henker H. unter Mitarbeit von Abdank A., Berg Ch., Litterski B. , Markgraf P., Mohr A., Schlüter U., Die Rote Liste der Höheren Pflanzen Mecklenburg-Vorpommerns, Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern (Hrsg.), Schwerin 2005.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik