Mokradła a zanieczyszczenia rolnicze#3. Rolnicy-praktycy – webinar 28.02 o 10:30

10 lutego 2023
Mokradła a zanieczyszczenia rolnicze#3. Rolnicy-praktycy - webinar 28.02 o 10:30

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza do udziału w kolejnym bezpłatnym webinarze dotyczącym ograniczenia spływu zanieczyszczeń z terenów rolniczych poprzez wykorzystanie rozwiązań opartych o naturalne metody, jakimi są m.in. strefy buforowe.

Będą mieli Państwo unikalną okazję posłuchać rolników, którzy w swojej praktyce stosują bagienne strefy buforowe!

O strefach buforowych usłyszą Państwo z perspektywy:

  • rolnika konwencjonalnego

  • rolniczki ekologicznej

  • organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną środowiska.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom, 28.02.2023 (wtorek) w godzinach 10:30-12:30.

Aby wziąć udział w webinarze, prosimy o wypełnienie formularza.

Webinar organizowany jest w ramach projektu Bagienne strefy buforowe.

Naszymi gośćmi będą rolnicy-praktycy, którzy w swoich gospodarstwach posiadają strefy buforowe, a także wprowadzają inne przyjazne środowisku praktyki rolnicze. Oboje prelegenci zostali uhonorowani nagrodą Rolnika roku Morza Bałtyckiego przyznawaną przez WWF rolnikom za wzorowe wykorzystanie zrównoważonych praktyk rolniczych w celu ograniczenia spływu składników odżywczych do zlewni Morza Bałtyckiego.

Program wydarzenia:

  1. Oparte o naturalne metody rozwiązania sprzyjające retencji i zapobiegające spływowi biogenów – praktyka w gospodarstwie rolnym, Patryk Kokociński

  2. Obligatoryjne działania w gospodarstwie ekologicznym sprzyjające retencji i zapobiegające spływowi biogenów z punktu widzenia praktyka. Marta Żerańska

  3. Zatrzymywanie wody na torfowiskach – praktyki OTOP w ochronie ptaków krajobrazu rolniczego. Bogumiła Błaszkowska i Krzysztof Stasiak

Wideo z pierwszego webinaru dotyczącego roli stref buforowych w ograniczaniu zanieczyszczeń jest dostępne tutaj.

Wideo z drugiego webinaru, dotyczącego technicznych rozwiązań, programu azotanowego oraz wspólnej polityki rolnej: tutaj.

Źródło: www.otop.org.pl

Mokradła a zanieczyszczenia rolnicze#3. Rolnicy-praktycy - webinar 28.02 o 10:30


Zamknij przybornik