Efekt mrożący. O kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych.

12 stycznia 2023
Efekt mrożący. O kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie Klon/Jawor podzieliło się nowym, ważnym raportem pn. “Efekt mrożący. O kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych”. W raporcie skupiono się na organizacjach rzeczniczych, czyli takich, które stawiają sobie za cel zmianę o charakterze systemowym i wpływają na prawo w Polsce.

W raporcie szczegółowo opisane zostały zmiany i bariery w prowadzeniu działań rzeczniczych w Polsce. Dokument zawiera m.in.:

  • Pogłębienie przyczyn spadku rzecznictwa wśród NGO w Polsce;
  • Omówienie 10 kategorii czynników, które ograniczają rzecznictwo NGO;
  • Typologię organizacji rzeczniczych;
  • Analizę sposobów i źródeł finansowania działań rzeczniczych w Polsce;
  • Wprowadzenie koncepcyjne i komentarze eksperckie dr hab. Galii Chimiak, prof. IFiS PAN prezentujące kontekst globalnych procesów społecznych;
  • Cytaty z przeprowadzonych 25 wywiadów badawczych.

Badanie i raport sfinansowano ze środków Fundacji im. Stefana Batorego oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Efekt mrożący. O kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych.

Efekt mrożący. O kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych.Efekt mrożący. O kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych.Efekt mrożący. O kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych.

Źródło: www.kondycja.ngo.pl

 


Zamknij przybornik