Rzadki storczyk odnaleziony na jednej z muraw kserotermicznych projektu INT162

18 czerwca 2022
Rzadki storczyk odnaleziony na jednej z muraw kserotermicznych projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Dwulistnik pszczeli (Ophrys apifera) został stwierdzony w bieżącym tygodniu na jednym z obszarów poddawanych zabiegom pielęgnacyjnym w projekcie pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”. Zgodnie z dostępną literaturą jest to trzecie stwierdzone stanowisko tego storczyka w Polsce i zarazem pierwsze w województwie zachodniopomorskim! Roślina jest piękna -przypomina pszczołę zapylającą kwiat.

Pierwsze stanowisko tej rośliny na terenie Polski stwierdzono w 2010 r. w okolicach miejscowości Imielin na terenie województwa śląskiego (Osiadacz & Kręciała 2014), a drugie w 2020 r. na terenie Gór Kaczawskich (Wójcicka-Rosińska, Rosiński & Szczęśniak, 2020).

Z oczywistych powodów nie zdradzamy dokładnego położenia nowo odkrytego stanowiska, ale już niebawem podamy nieco więcej szczegółów, a Federacja Zielonych “GAJA” podejmie starania o objęcie tej rośliny ochroną gatunkową w województwie zachodniopomorskim.

Zdjęcia: A. Racławska

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik