Rzadki storczyk odnaleziony na jednej z muraw kserotermicznych projektu INT162

Seltene Orchidee auf einer der Trockenrasenflächen im Projekt INT162 gefunden

18 czerwca 2022
Rzadki storczyk odnaleziony na jednej z muraw kserotermicznych projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Dwulistnik pszczeli (Ophrys apifera) został stwierdzony w bieżącym tygodniu na jednym z obszarów poddawanych zabiegom pielęgnacyjnym w projekcie pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”. Zgodnie z dostępną literaturą jest to trzecie stwierdzone stanowisko tego storczyka w Polsce i zarazem pierwsze w województwie zachodniopomorskim! Roślina jest piękna -przypomina pszczołę zapylającą kwiat.

Pierwsze stanowisko tej rośliny na terenie Polski stwierdzono w 2010 r. w okolicach miejscowości Imielin na terenie województwa śląskiego (Osiadacz & Kręciała 2014), a drugie w 2020 r. na terenie Gór Kaczawskich (Wójcicka-Rosińska, Rosiński & Szczęśniak, 2020).

Z oczywistych powodów nie zdradzamy dokładnego położenia nowo odkrytego stanowiska, ale już niebawem podamy nieco więcej szczegółów, a Federacja Zielonych “GAJA” podejmie starania o objęcie tej rośliny ochroną gatunkową w województwie zachodniopomorskim.

Zdjęcia: A. Racławska

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera) wurde in dieser Woche in einem der Gebiete gefunden, in denen im Rahmen des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Nach der verfügbaren Literatur ist dies der dritte Fundort dieser Orchidee in Polen und der erste in der Woiwodschaft Westpommern! Die Pflanze ist wunderschön – sie ähnelt einer Biene, die eine Blüte bestäubt.

Der erste Standort dieser Pflanze in Polen wurde 2010 in der Nähe der Stadt Imielin in der Woiwodschaft Schlesien gefunden (Osiadacz & Kręciała 2014), der zweite 2020 im Gebirge Góry Kaczawskie (Wójcicka-Rosińska, Rosiński & Szczęśniak, 2020).

Aus offensichtlichen Gründen enthüllen wir nicht die genaue Lage des neu entdeckten Standorts, aber wir werden bald einige weitere Details bekannt geben, und die Föderation der Grünen “GAJA” wird sich bemühen, den Artenschutz auf diese Pflanze in der Woiwodschaft Westpommern auszuweiten.

Fotos: A. Racławska

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik