27 września 2022

Projekt „Zmiana koncepcji użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego “Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19” został nagrodzony dodatkowym dofinansowaniem z rezerwy celowej budżetu państwa!

Projekt zrealizowany został w okresie listopad 2020 – październik 2021 przez Federację Zielonych „GAJA”, w partnerstwie z niemieckim Nationalpark Unteres Odertal, i dofinansowany z FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (NABÓR SPECJALNY – COVID-19).

W ramach projektu opracowany został dwujęzyczny, polsko-niemiecki system informacyjny na terenie parku, obejmujący 10 tablic informacyjno-edukacyjnych, ulotkę parku „Dolina Miłości” i regulamin korzystania z parku, a także uruchomiona została zmodernizowana strona internetowa parku – www.dolinamilosci.pl, zawierająca wirtualny spacer po parku i repozytorium cyfrowej dokumentacji walorów przyrodniczych i dóbr kultury na terenie parku.

Projekt jest wzorcowym przykładem działań zwiększających bezpieczeństwo ruchu turystycznego w warunkach pandemii.

 

Partnerzy projektu:

"Turystyka przyrodnicza w dobie pandemii COVID-19 – doświadczenia z obszaru polsko-niemieckiego pogranicza" - webinarium już 21.09.2021 r.    "Turystyka przyrodnicza w dobie pandemii COVID-19 – doświadczenia z obszaru polsko-niemieckiego pogranicza" - webinarium już 21.09.2021 r.

"Turystyka przyrodnicza w dobie pandemii COVID-19 – doświadczenia z obszaru polsko-niemieckiego pogranicza" - webinarium już 21.09.2021 r.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).


Zamknij przybornik