Konferencja OZE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – ŚRODOWISKO, TECHNOLOGIE, SPOŁECZEŃSTWO już 21.09.2021 r.!

7 września 2021
Konferencja OZE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM - ŚRODOWISKO, TECHNOLOGIE, SPOŁECZEŃSTWO już 21.09.2021 r.!

Uniwersytet Szczeciński i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zapraszają na konferencję: “OZE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – ŚRODOWISKO, TECHNOLOGIE, SPOŁECZEŃSTWO” mającą na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz popularyzację racjonalnych sposobów ich eksploatacji zarówno w środowisku naukowym, jak i  wśród pracowników instytucji zajmujących się eksploatacją i ochroną środowiska oraz jednostek samorządów terytorialnych województwa zachodniopomorskiego.

Konferencja odbędzie się 21 września b.r. w Szczecinie, tj. w gmach Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Mickiewicza 16a (budynek Geocentrum) w godzinach 9.00-14.30.  Celem wydarzenia jest zaprezentowanie:

– planów dotyczących rozwoju OZE w Polsce i w województwie zachodniopomorskim

– potencjału przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego możliwego do wykorzystania w energetyce odnawialnej

– przyrodniczych i społecznych szans oraz zagrożeń stwarzanych przez OZE

– technologii wykorzystywanych współcześnie w poszczególnych gałęziach OZE oraz planowanych w najbliższej przyszłości

– form współpracy producentów i konsumentów energii odnawialnej w obrębie JST

– perspektyw wsparcia finansowego OZE

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli urzędów państwowych,  jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego oraz naukowców i ekspertów związanych z branżą energetyczną, bowiem tematyka wykładów obejmuje diagnozę problemów związanych z funkcjonowaniem energetyki odnawialnej oraz perspektywami jej rozwoju na terenie naszego województwa.

Oprócz zamówionych referatów przewidziana jest dyskusja. Udział w konferencji jest bezpłatny, rejestracja obowiązkowa.

Szczegółowy program, biogramy prelegentów oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej: https://oze.usz.edu.pl/

 

 

Konferencja OZE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM - ŚRODOWISKO, TECHNOLOGIE, SPOŁECZEŃSTWO już 21.09.2021 r.!      Konferencja OZE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM - ŚRODOWISKO, TECHNOLOGIE, SPOŁECZEŃSTWO już 21.09.2021 r.!


Zamknij przybornik