Rewilding Oder Delta – nowe pomysły dla transgranicznej ochrony przyrody

22 września 2021
Rewilding Oder Delta – nowe pomysły dla transgranicznej ochrony przyrody

Rewilding Oder Delta to stowarzyszenie założone w 2019 roku jako efekt wieloletniego zaangażowania i współpracy polskich i niemieckich organizacji, wdraża wspólnie z partnerami z zakresu ochrony przyrody, polityki, gospodarki i turystyki transgraniczne działania ochronne metodą rewildingu. Stowarzyszenie podejmuje praktyczne kroki dla renaturyzacji oraz zapewnienia dynamicznych i naturalnych procesów w Delcie Odry stanowiącej ważne siedlisko oraz szlak migracyjny dla wielu dzikich gatunków zwierząt.

Na wycieczce  terenowej w dniu 22.09.2021 r. przedstawiciele Rewilding Oder Delta oraz Fundacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt pogłębiali dyskusję na temat realizacji Strategii Bioróżnorodności UE 2030 w Euroregionie Pomerania, próbując wyjaśnić potencjał rewildingu oraz wymienić się z praktykami aktualnymi osiągnięciami w zakresie ochrony przyrody i konfliktów na tle zagospodarowania przestrzennego w regionie przygranicznym. W powyższym całodniowym wydarzeniu na gruntach Rothenklempenow oraz Puszczy Wkrzańskiej uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z Niemiec i Polski (także z Federacji Zielonych “GAJA”) oraz lokalni przedsiębiorcy.

 

 

Wydarzenie odbywało się w ramach projektu pn. „Dzikie życie nad Zalewem” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

WEBINARIUM „TURYSTYKA PRZYRODNICZA W DOBIE PANDEMII COVID-19 – DOŚWIADCZENIA Z OBSZARU POLSKO-NIEMIECKIEGO POGRANICZA”


Zamknij przybornik