Wspólne zalecenia organizacji pozarządowych dotyczące możliwości połowów na Morzu Bałtyckim w 2021 r.

23 lipca 2020
Wzmocnienie polskiego systemu kontroli rybołówstwa i poszerzenie wiedzy publicznej na temat zrównoważonego rybołówstwa (2010-2011)

W październiku br. Ministrowie rybołówstwa UE uzgodnią możliwości połowów na Morzu Bałtyckim na 2021 r. (…)

Zgodnie z wymogiem wspólnych przepisów Polityki rybołówstwa  ostateczny termin zakończenia przełowienia (WPRyb) powinien minąć najpóźniej do 2020 r., a wszystkie przyszłe limity połowowe muszą opierać się na wskaźnikach zrównoważonej eksploatacji.

Wspólne stanowisko NGO przedstawia, w zarysie, zalecenia organizacji pozarządowych dotyczące możliwości połowów na Morzu Bałtyckim na 2021 r w kontekście prawodawstwa UE, opinii naukowych dotyczących limitów połowowych: śledzia, szprota, gładzicy, dorsza, łososia (odnosząc się do poszczególnych łowisk Morza Bałtyckiego), dzielenia się zasobami z krajami trzeciego świata i obecnych okoliczności związanych z COVID-19.

Pełna treść ww. stanowiska, w języku angielskim, dostępna jest tutaj: Joint-NGO-recommendations-Baltic-Sea-fishing-opportunities-for-2021

Wspólne zalecenia organizacji pozarządowych dotyczące możliwości  połowów na Morzu Bałtyckim w 2021 r.


Zamknij przybornik