Przystąpiliśmy do Koalicji Społecznej Stop Fermom Przemysłowym!

2 września 2020
Przystąpiliśmy do Koalicji Społecznej Stop Fermom Przemysłowym!

Z dniem 2 września 2020 r. Federacja Zielonych “GAJA” oficjalnie przystąpiła do Koalicji Społecznej STOP FERMOM.  Ww. Koalicja powstała, by zjednoczyć lokalne protesty oraz pokazać skalę problemu z jaką borykają się mieszkańcy polskich wsi.

Przede wszystkim chcemy ograniczyć rozrost wielkim ferm na rzecz małych gospodarstw rolnych. Domagamy się wprowadzenia przepisów chroniących obszary cenne krajobrazowo i przyrodniczo. Żądamy, by fermy nie były budowane w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. Chcemy, by przeprowadzono ogólnopolskie badania dotyczące oddziaływania ferm na zdrowie ludzi. Jako mieszkańcy wsi pragniemy żyć godnie.

Nasz głos musi być brany pod uwagę podczas wydawania pozwoleń dla uciążliwych inwestycji. Odory uniemożliwiają normalne funkcjonowanie naszych rodzin, a sąsiedztwo fermy przemysłowej powoduje spadek wartości gruntów, ograniczenie rozwoju agroturystyki, a w końcu wyludnienie wsi. Te skutki będziemy ponosić my, dlatego domagamy się ograniczenia budowy ferm przemysłowych. Mapę z podejmowanymi interwencjami/protestami Koalicji znajdziecie Państwo – tutaj.

Więcej aktualnych informacji na stronie internetowej:

Przystąpiliśmy do Koalicji Społecznej Stop Fermom Przemysłowym!

Jeśli masz problem z fermą planowaną do posadowienia w Twojej okolicy –  wypełnij interaktywny  FORMULARZ.


Zamknij przybornik