Dzięki projektowi INT142 powstał nowy odcinek alei transgranicznej

26 maja 2021
Dzięki projektowi INT142 powstał nowy odcinek alei transgranicznej

Na początku kwietnia, w ramach projektu pn. Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald  posadzone zostało 50 dębów szypułkowych (po stronie polskiej) oraz 50 jarzębów brekinia (po stronie niemieckiej) uzupełniających istniejącą aleję pomiędzy miejscowościami Blankensee i Buk.

Było to zaledwie jedno z działań ochronnych przewidzianych w projekcie, którego głównym celem jest  podniesienie świadomości i wiedzy zarządców dróg oraz społeczeństwa na temat znaczenia zadrzewień przydrożnych jako siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych.

 

Przedsięwzięcie koncentruje się na zadrzewieniach liniowych Pomorza Zachodniego oraz Meklemburgii-Pomorza Przedniego – drogach wojewódzkich (województwo zachodniopomorskie) oraz powiatowych (powiat Vorpommern-Greifswald). Zakładana poprawa stanu zadrzewień przydrożnych powinna skutkować jednocześnie utrzymaniem miejsc bytowania gatunków zwierząt korzystających z drzew jako miejsc gniazdowania, żerowania, schronienia lub szlaku komunikacyjnego oraz zachowaniem rzadkich i chronionych gatunków porostów i grzybów związanych z drzewami.

Niestety uroczyste otwarcie  alei musiało zostać przesunięte w czasie z uwagi na ograniczenia związane z pandemią COVID-19.

Dzięki projektowi INT142 powstał nowy odcinek alei transgranicznej

Partnerzy projektu:

Dzięki projektowi INT142 powstał nowy odcinek alei transgranicznej Dzięki projektowi INT142 powstał nowy odcinek alei transgranicznej

Sponsorzy:

Dzięki projektowi INT142 powstał nowy odcinek alei transgranicznej  Dzięki projektowi INT142 powstał nowy odcinek alei transgranicznej  Dzięki projektowi INT142 powstał nowy odcinek alei transgranicznej


Zamknij przybornik