“Rewilding Oder Delta – nowe pomysły dla transgranicznej ochrony przyrody” konferencja już 27.05.2021 r.

18 maja 2021
Dzika Delta Odry

Serdecznie zapraszamy na konferencję NGO organizowaną w ramach projektu „Dzikie życie nad Zalewem”, która odbędzie się w formie zdalnej 27.05.2021 w godzinach od 9.00 do 13.00 i będzie symultanicznie tłumaczona na język polski i niemiecki. Wydarzenie ma na celu przybliżenie rewildingu oraz promocję  działań polsko-niemieckiego stowarzyszenia Rewilding Oder Delta w regionie.

Rewilding Oder Delta, stowarzyszenie założone w 2019 roku jako efekt wieloletniego zaangażowania i współpracy polskich i niemieckich organizacji, wdraża wspólnie z partnerami z zakresu ochrony przyrody, polityki, gospodarki i turystyki transgraniczne działania ochronne metodą rewildingu. W tym celu organizacja podejmuje praktyczne kroki dla renaturalizacji oraz zapewnienia dynamicznych i naturalnych procesów w Delcie Odry. Obszar ten jest ważnym siedliskiem oraz szlakiem migracyjnym dla wielu dzikich gatunków. Działania maja na celu zapewnienie, aby ważne gatunki, jak łoś, żubr i bielik dziś i w przyszłości miały w Delcie Odry odpowiednie warunki życiowe.

Projekt „Dzikie życie nad Zalewem” jest finansowany z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pomerania i ma na celu przybliżenie rewildingu oraz promocję naszych działań w regionie. Pragniemy również aktywnie wesprzeć współpracę regionalnych organizacji ochrony przyrody a także przyczynić się do realizacji europejskiego ustawodawstwa ochrony przyrody w Euroregionie Pomerania. Kluczową rolę będą tu odgrywać cele nowej unijnej Strategii Na Rzecz Bioróżnorodności do roku 2030 oraz wyzwania związane z wdrażaniem i efektywnym
zarządzaniem obszarami Natura 2000.

Przedstawicieli NGO chętnych do uczestnictwa w konferencji prosimy o potwierdzenie  udziału w wydarzeniu do dnia 24.05.2021 mailem na adres:
hanna.lietz@rewilding-oder-delta.com

Program konferencji dostępny jest tutaj: NGO_Konferencja_pl_20210517

 

Organizator:

"Rewilding Oder Delta – nowe pomysły dla transgranicznej ochrony przyrody" konferencja już 27.05.2021 r.

 

Dotacja refundowana  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)

"Rewilding Oder Delta – nowe pomysły dla transgranicznej ochrony przyrody" konferencja już 27.05.2021 r.


Zamknij przybornik