Czas na dzwonki z muraw kserotermicznych (INT162)

24 czerwca 2022
Czas na dzwonki z muraw kserotermicznych (INT162)

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Dziś 24 czerwca, a polscy uczniowie oficjalnie kończą rok szkolny 2021/2022. To jednak nie oznacza, że przez okres wakacji muszą zrezygnować z dzwonów. Zamiast słuchania tych szkolnych, proponujemy odszukanie i podziwianie dzwonków na murawach kserotermicznych projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”.

Obecnie murawy tworzą kolorowe łąki, na których dominują kolory różu i fioletu m.in.: goździków kartuzków (Dianthus carthusianorum), chabrów nadreńskich (Centaurea stoebe) i drakiewników (Centaurea scabiosa), wyki długożagielkowej (Vicia tenuifolia), cieciorki pstrej (Securigera varia), wilżyny ciernistej (Ononis spinosa) i pszeńca różowego (Melampyrum arvense):

oraz dzwonków: syberyjskich (Campanula sibirica), jednostronnych (Campanula rapunculoides) i brzoskwiniolistnych (Campanula persicifolia):

Dodatkowo całe ww. siedlisko pachnie ziołami – głównie macierzanką piaskową (Thymus serpyllum) i lebiodką pospolitą (Origanum vulgare), czyli oregano:

Te najciekawsze i ogólnodostępne murawy w województwie zachodniopomorskim (z projektu INT162 i nie tylko) opisywaliśmy już w aktualnościach z 2021 roku i bieżącego, a od lipca będziemy dodawać informacje o proponowanych do odwiedzenia murawach po stronie niemieckiej.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik