Czas na dzwonki z muraw kserotermicznych (INT162)

Zeit der Glockenblumen auf den Trockenrasenflächen (INT162)

24 czerwca 2022
Czas na dzwonki z muraw kserotermicznych (INT162)

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Dziś 24 czerwca, a polscy uczniowie oficjalnie kończą rok szkolny 2021/2022. To jednak nie oznacza, że przez okres wakacji muszą zrezygnować z dzwonów. Zamiast słuchania tych szkolnych, proponujemy odszukanie i podziwianie dzwonków na murawach kserotermicznych projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”.

Obecnie murawy tworzą kolorowe łąki, na których dominują kolory różu i fioletu m.in.: goździków kartuzków (Dianthus carthusianorum), chabrów nadreńskich (Centaurea stoebe) i drakiewników (Centaurea scabiosa), wyki długożagielkowej (Vicia tenuifolia), cieciorki pstrej (Securigera varia), wilżyny ciernistej (Ononis spinosa) i pszeńca różowego (Melampyrum arvense):

oraz dzwonków: syberyjskich (Campanula sibirica), jednostronnych (Campanula rapunculoides) i brzoskwiniolistnych (Campanula persicifolia):

Dodatkowo całe ww. siedlisko pachnie ziołami – głównie macierzanką piaskową (Thymus serpyllum) i lebiodką pospolitą (Origanum vulgare), czyli oregano:

Te najciekawsze i ogólnodostępne murawy w województwie zachodniopomorskim (z projektu INT162 i nie tylko) opisywaliśmy już w aktualnościach z 2021 roku i bieżącego, a od lipca będziemy dodawać informacje o proponowanych do odwiedzenia murawach po stronie niemieckiej.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Heute ist der 24. Juni, und die polnischen Schüler beenden offiziell das Schuljahr 2021/2022. Es klingelt also nicht mehr. Statt Schulglocke kann man sich aber auf Glockenblumen freuen, die man auf Trockenrasenflächen im Rahmen des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” vorfinden und bewundern kann.

Jetzt bilden die Trockenrasen bunte Wiesen, auf denen die Farben Rosa und Violett dominieren, und zwar durch das Vorkommen solcher Blumen, wie u.a. Kartäusernelken (Dianthus carthusianorum), Rispen-Flockenblumen (Centaurea stoebe) und Skabiosen-Flockenblumen (Centaurea scabiosa), Feinblättrige Wicke (Vicia tenuifolia), Bunte Kronwicke (Securigera varia), Dornige Hauhechel (Ononis spinosa) und Acker-Wachtelweizen (Melampyrum arvense):

 

als auch der Glockenblumen, wie: Steppenglockenblumen (Campanula sibirica), Ackerglockenblume (Campanula rapunculoides)und Pfirsichblättrige Glockenblumen (Campanula persicifolia):

 

Dazu duftet der ganze Lebensraum nach Kräutern – überwiegend nach Sand-Thymian (Thymus serpyllum) und Oregano (Origanum vulgare):

 

Die interessantesten und öffentlich zugänglichen Trockenrasenflächen in der Woiwodschaft Westpommern (aus dem Projekt INT162 und anderen) haben wir bereits in den News aus dem Jahr 2021 und in der aktuellen News beschrieben, und ab Juli werden wir Informationen über Trockenrasenflächen auf der deutschen Seite hinzufügen, deren Besichtigung zu empfehlen ist.

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik