Czy prace regulacyjne na Odrze zostały ostatecznie wstrzymane?

13 marca 2023
Czy prace regulacyjne na Odrze zostały ostatecznie wstrzymane?

Polecamy artykuł Wojciecha Kościa z portalu OKO.press odnoszący się do ostatniego postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego oddalającego zażalenie Wód Polskich i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na grudniową decyzję Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie, która wstrzymała prace regulacyjne na Odrze.

Obraz wyróżniający autorstwa Christo Anestev z Pixabay.

 


Zamknij przybornik