Piszą o nas na KEEP.EU

Sie schreiben über uns auf KEEP.EU

7 lipca 2021
Piszą o nas na KEEP.EU

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Na stronie keep.eu – najbardziej rzetelnym źródle informacji o projektach i partnerach Interreg, Interreg-IPA i transgranicznych programów współpracy ENPI/ENI – została opublikowana informacja o projekcie INT162 – zapraszamy na stronę:https://keep.eu/projects/25161/Schutz-der-Trockenrasen-im–EN/https://keep.eu/projects/22791/

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Auf der Webseite keep.eu – die die zuverlässigste Quelle für Informationen über Projekte und Partner Interreg, Interreg-IPA und grenzüberschreitende Kooperationsprogramme ENPI/ENI darstellet – wurde die Information über das Projekt INT162 veröffentlicht – wir laden Sie ein, diese Webseite zu besuchen: https://keep.eu/projects/25161/Schutz-der-Trockenrasen-im–EN/

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik