Promocja projektu INT162 w prasie regionalnej

Umwerbung des Projekts INT162 in der regionalen Presse

22 grudnia 2020
Promocja projektu INT162 w prasie regionalnej

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W dniu 22 grudnia 2020 r. na łamach regionalnej gazety Kurier Szczeciński opublikowany został artykuł promujący realizację i postępy projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”.

Treść artykułu dostępna jest poniżej:

Promocja projektu INT162 w prasie regionalnej    Promocja projektu INT162 w prasie regionalnej

Artykuł 22.12.2020 (pdf)

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162       Promocja projektu INT162 w prasie regionalnej

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym  finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz jako zadanie publiczne jest także współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.


Am 22. Dezember 2020 wurde in der regionalen Zeitung „Kurier Szczeciński” ein Artikel veröffentlicht, in dem die Umsetzung und der Fortschritt im Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet“ umwirbt. Der Inhalt des Artikels ist nachstehend erreichbar.

   

Artikel 22.12.2020 DE

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162       

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik