Ujawniono ogromne dostawy zakazanych, zabijających pszczoły „neoników”

22 listopada 2021
Ujawniono ogromne dostawy zakazanych, zabijających pszczoły „neoników"

Najnowsze śledztwo UnearthedPublic Eye ujawniło, że państwa członkowskie Unii Europejskiej i Wielka Brytania wysyłają tysiące ton pestycydów neonikotynoidowych do biedniejszych krajów, lata po wprowadzeniu zakazu stosowania tych chemikaliów na ich własnym terytorium.

Z dokumentów uzyskanych zgodnie z zasadami dostępu do informacji publicznej wynika, że w ciągu zaledwie czterech miesięcy zeszłego roku państwa członkowskie UE i Wielka Brytania zatwierdziły plany eksportu ponad 3800 ton zakazanych środków owadobójczych zawierających składniki takie jak: tiametoksam, imidachlopryd lub klotianidynę.

Te pestycydy neonikotynoidowe, zwane „neonikami”, zostały zakazane na polach w UE i Wielkiej Brytanii od 2018 r. w odpowiedzi na rosnące dowody naukowe na szkodę, jaką mogą wyrządzić pszczołom, od których zależymy w zapylaniu upraw i utrzymaniu bioróżnorodności. Ponadto, Komisja Europejska uważa, że zagrożenie dla światowych populacji zapylaczy jest tak poważne, że podejmuje obecnie kroki w celu zakazania importu do UE żywności zawierającej jakiekolwiek ślady niektórych neoników.

Ponieważ neonikotynoidów nie można bezpiecznie stosować w UE, oczywiste jest, że te niebezpieczne pestycydy nie mogą być bezpiecznie stosowane w biednych krajach. Jednak, jak pokazuje po raz pierwszy śledztwo Unearthed i Public Eye, państwa członkowskie UE nadal eksportują ogromne ilości tych samych chemikaliów za granicę – szczególnie do biedniejszych krajów, gdzie eksperci uważają, że niebezpieczne pestycydy stanowią największe zagrożenie. Odpowiadając na ww. ustalenia, specjalny sprawozdawca ONZ ds. substancji toksycznych, Marcos Orellana odpowiedział, że ww. eksport z UE jest „formą wyzysku człowieka”, która „zaostrza niesprawiedliwość środowiskową i dyskryminację”.

Więcej informacji znajdą Państwo w artykule źródłowym na stronie internetowej: https://unearthed.greenpeace.org/2021/11/18/revealed-europe-and-the-uks-vast-shipments-of-banned-bee-killing-neonics/

Dla przypomnienia – Unearthed to wielokrotnie nagradzany projekt dziennikarski Greenpeace UK

File:Unearthed logo.svg - Wikimedia Commons  Public Eye, homepage


Zamknij przybornik