SPROSTOWANIE!

РЕКТИФИКАЦИЯ!

24 września 2021
SPROSTOWANIE!

Rola organizacji pozarządowych w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Polsce i w Białorusi - zaproszenie na webinarium 28.09.2021 r.  Sprostowanie do internetowej konferencji „Wdrażanie najlepszych praktyk środowiskowych w rolnictwie w Polsce i na Białorusi” – webinarium rozpocznie się dla polskiej strefy czasowej o godzinie 9:00, czyli o 10:00 dla białoruskiej strefy czasowej.


  Поправка к онлайн-конференции «Внедрение наилучших практик охраны окружающей среды в сельском хозяйстве в Польше и Беларуси» – вебинар начнется для польского часового пояса в 9:00, то есть в 10:00 для часового пояса Беларуси.

Zamknij przybornik