Zapylacze przejmują Parlament Europejski w dniach 27-30 września!

16 września 2021
Zapylacze przejmują Parlament Europejski w dniach 27-30 września!

Od 2012 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli corocznie odbywa się Europejski Tydzień Pszczół i Zapylania, nieformalnie nazwany „Tygodniem Pszczół”. W 2021 r. wydarzenie zostało przemianowane na “Europejski Tydzień Zapylania” w celu osiągnięcia bardziej integracyjnych ram współpracy, które koncentrują się na wszystkich typach europejskich zapylaczy. Najbliższe wydarzenie odbędzie się online w dniach 27-30 września. Niestety, w związku z ograniczeniami sanitarnymi związanymi z pandemią COVID-19, w formie online.

Europejski Tydzień Zapylania gromadzi wszystkie zainteresowane strony: władze publiczne, organizacje pozarządowe, naukowców, pszczelarzy, rolników, przedsiębiorstwa i obywateli. 
stron, które chronią zdrowe populacje dzikich i zarządzanych zapylaczy oraz nieocenione korzyści, jakie zapewniają one społeczeństwu. Podczas owocnych i wnikliwych czterech dni poświęconych zdrowiu wszystkich zapylaczy, przedstawione zostaną najnowsze działania naukowe i polityczne dotyczące istniejących wyzwań i potencjalnych rozwiązań dla ich ochrony!
Dołącz do nas, aby porozmawiać o tym, jak należy zintensyfikować działania UE na rzecz owadów zapylających w punkcie zwrotnym dla polityki europejskiej. Nadszedł teraz kluczowy czas, ponieważ instytucje UE i państwa członkowskie przedefiniowują europejski krajobraz środowiskowy za pomocą Europejskiego Zielonego Ładu, jego flagowych strategii na rzecz różnorodności biologicznej i od pola do stołu. Poza tym reformowana jest Wspólna Polityka Rolna UE i trwają rewizje Inicjatywy Zapylaczy UE. Wydarzenie będzie również szukało wysokiego poparcia politycznego dla ambitnego „Nowego ładu dla owadów zapylających”, który powstrzyma spadek liczby owadów zapylających do 2030 roku.

Program i linki rejestracyjne na konkretne wydarzenia dostępne są na stronie https://www.pollinatorweek.eu/agenda 

Pełny harmonogram wydarzenia zamieszczony został też na stronie: https://link.bee-life.eu/EUPollinatorWeekAgendaPDF 

LOGObee-lifeSOLO.pngLogo-BeeLife_European_Beekeeping_Coordination


Zamknij przybornik