Dołączmy do akcji #RestoreNature!

5 maja 2023
Dołączmy do akcji #RestoreNature!

Ta pocztówka Coalition Clean Baltic została opublikowana i wydrukowana w latach 90-tych. Trzydzieści lat później zanik populacji dorsza bałtyckiego jest jak dotąd najbardziej niepokojącym wskaźnikiem, sygnalizującym bardzo realną potrzebę zmiany sposobu zarządzania całym ekosystemem, w którym nadal łowimy, budujemy i wydobywamy.

Wciąż jest czas, aby połączyć wysiłki i przywrócić przyrodę regionowi Morza Bałtyckiego i Europie: tylko razem możemy urzeczywistnić unijną ustawę o odtwarzaniu przyrody! Właśnie temu celowi służy akcja #RestoreNature prowadzona przez Coalition Clean Baltic (której członkiem jest także Federacja Zielonych “GAJA”). Aby poznać wszystkie postulaty akcji wystarczy kliknąć poniższy link:

KLIKNIJ TUTAJ, ABY WYSŁAĆ ZDJĘCIE I LIST

Zapraszamy Wszystkich do dołączenia!

Dołączmy do akcji #RestoreNature! Coalition Clean Baltic Logotype

 

Źródło: https://www.ccb.se/restorenature-campaign


Zamknij przybornik