Panel ekspercki ws. Odry

24 marca 2024
Panel ekspercki ws. Odry

23 marca odbył się panel ekspercki “Perspektywy odnowy ichtiofauny i ekosystemu doliny Odry 2 lata po katastrofie”, na któ®y zostaliśmy zaproszenie przez Społeczną Straż Ochrony Zieleni Szczecina. Inicjatywa związana jest z projektem realizowanym przez Green Rev Institute pn. „Fish Welfare: Ryby jako istoty czujące” w ramach szerszego projektu „Bringing fish back into the water – Movement grant” przy udziale Animal Charity Evaluators.  Green REV Institute to think tank rzeczniczy, który działa w koalicji z wieloma partnerami (m.in. z SSOZS) dla sprawiedliwej transformacji systemu żywności z uwzględnieniem praw człowieka, praw zwierząt i klimatu.

Spotkanie było bardzo ciekawe, a eksperci w osobach: Artur Furdyna z Federacja Zielonych GAJA , dr Robert Maślak z UW, dr hab. Arkadiusz Nędzarek z ZUT, dr hab. Dariusz Wysocki z US, dr hab. Roman Żurek z Towarzystwo na rzecz Ziemi przekazali ogromną porcję wiedzy nt. funkcjonowania ekosystemu Odry, jego stanu, zagrożeń, złych praktyk w odniesieniu do ryb i generalnie złego zarządzania wodami w Polsce oraz nieskutecznej ochrony zasobów przyrody.

Podczas panelu można się było dowiedzieć, że ryby zgodnie z obowiązującymi przepisami są pozbawione prawa do życia i definiowane jako tzw. pożytki, co skutkuje ich przeliczaniem na tony i kompletnym brakiem empatii dla tego gatunku, że wszelkie zapory uniemożliwiają migrację rybom wędrownym, gdyż przepławki nie pełnią praktycznie żadnej roli, że powinniśmy rozważać zasoby wodne Odry w granicach zlewni, biorąc pod uwagę system rzek i strumieni ją zasilających oraz sposób gospodarowania na terenach, przez które przepływają, gdyż ma to ogromny wpływ na ilość i jakość wody w Odrze, a pośrednio na cały ekosystem doliny rzeki i wiele innych ważnych kwestii.

Wszyscy eksperci wyczerpująco odpowiadali na zadane pytania, poruszając cały szereg dodatkowych zagadnień, co spowodowało, iż nie udało się wyczerpać przygotowanego zestawu pytań.

Źródło informacji: https://www.facebook.com/zielenszczecina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zamknij przybornik