Dąb „Banda Burek” w Wiśniowej zagrożony

17 lutego 2024
Dąb „Banda Burek” w Wiśniowej zagrożony

Wójt gminy Wiśniowa (woj. małopolskie) chce zdjąć ochronę pomnikową dla dębu „Banda Burek”. W tym celu w dniu 6 lutego 2024 zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej  ogłoszenie o poddaniu pod konsultacje społeczne projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały możemy przeczytać: „W listopadzie 2023 roku Pan Jacek Zacharias – inspektor nadzoru w specjalności urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni (Nr upr. III/25/88) na zlecenie Gminy Wiśniowa przeprowadził ocenę stanu zachowania drzewa z gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki nr 1880 u zbiegu działek nr 1631/1, 1877/2 w Wiśniowej. Jak wynika z przedmiotowego opracowania statyka drzewa jest zagrożona, drzewo jest narażone na rozłamanie lub powalenie, a niebezpieczeństwo to będzie wzrastać z upływem czasu. Dalsze istnienie drzewa z koroną częściowo nad publiczną drogą powiatową i chodnikiem ogólnodostępnym jest istotnym zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi i mienia. Z przedmiotowego opracowania wynika także konieczność usunięcia w/w drzewa oraz pozostawienie tzw. świadka o wys. ok. 1,5 m. Wypełniając wymogi określone w art. 44 ust. 3a ww. ustawy o ochronie przyrody, projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie”.

Ogłoszenie wraz z projektem uchwały można znaleźć TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zamknij przybornik