Nowe konsultacje Komisji Europejskiej

4 czerwca 2023
Nowe konsultacje Komisji Europejskiej

Wraz z Coalition Clean Baltic zachęcamy Wszystkich do zapoznania się z najnowszymi dokumentami poddanymi konsultacjom społecznych przez Komisję Europejską.

Niebezpieczne chemikalia – zakaz produkcji na eksport chemikaliów zakazanych w UE

Inicjatywa ustawodawcza ma na celu:

  • – wprowadzić mechanizm zakazujący produkcji i/lub wywozu niektórych niebezpiecznych chemikaliów, które są zakazane w UE;
  • – poprawić międzynarodową pozycję UE;
  • – wypełnić zobowiązanie podjęte w strategii UE w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju.

TERMIN KONSULTACJI: 08 maja 2023 r. – 31 lipca 2023 r.
Link

Zasada “zanieczyszczający płaci” – kontrola sprawności jej stosowania w odniesieniu do środowiska

Zasada „zanieczyszczający płaci” oznacza, że ​​zanieczyszczający płacą za środki zapobiegania, kontroli i usuwania zanieczyszczeń oraz za koszty ponoszone przez społeczeństwo.
Ta ocena adekwatności:

  • sprawdzi, jak dobrze UE stosuje tę zasadę;
  • stanowić podstawę do zaleceń w 2024 r. dotyczących lepszego wdrażania zasady.

TERMIN KONSULTACJI: 12 maja 2023 r. – 04 sierpnia 2023 r.
Link

Ochrona środowiska – Program LIFE 2014-2020 (ewaluacja)

Program LIFE współfinansuje projekty dotyczące środowiska i klimatu w UE.  W ramach tej oceny zostaną ocenione:

  • – czy program działa zgodnie z założeniami
  • – stopień, w jakim cele programu zostały zrealizowane.

TERMIN KONSULTACJI: W PRZYGOTOWANIU

Link

Ochrona dna morskiego przed trałowaniem dennym przez statki rybackie – ocena

TERMIN KONSULTACJI: W PRZYGOTOWANIU
Link

Zainteresowanych ww. problematyką zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentami i przekazania swojej opinii bezpośrednio Komisji Europejskiej!

Obraz wyróżniający autorstwa: Gerd Altmann z Pixabay.


Zamknij przybornik