Konferencja podsumowująca projekt pn. “Aleje jako ostoje bioróżnorodności…” (INT142)

23 czerwca 2022
Konferencja podsumowująca projekt  pn. "Aleje jako ostoje bioróżnorodności..." (INT142)
Dziś w Pasewalk odbyła się konferencja podsumowująca 3 lata pracy w ramach projektu pn. “Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alei przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności w województwie zachodniopomorskim”.

Na wstępie omówiliśmy naszą pracę nad projektem oraz wyniki inwentaryzacji przeprowadzonych na drogach w województwie zachodniopomorskim i powiecie Vorpommern–Greifswald. Pan Ulf Michael Neubert z Umweltplan GmbH Stralsund opowiedział o koncepcji rozwoju alej powiatu Vorpommern Greifswald.  Pani Xenia Mathgen, reprezentująca powiatowy Wydział Ochrony Przyrody, wyjaśniła, dlaczego właśnie aleje są istotne dla przetrwania różnych gatunków nietoperzy. Pan Peter Klug, jako jeden z wiodących niemieckich ekspertów w dziedzinie drzew i dobrze znający specyfikę przyrodniczą naszego regionu, przedstawiła niesamowite możliwości, jakimi dysponują drzewa w zakresie ochrony własnej – poza aspektami związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Dr Piotr Tyszko–Chmielowiec, dyrektor Instytutu Drzewa i inicjator europejskiej inicjatywy „Drogi dla Natury”, przedstawił powiązania z innymi projektami, które służyły transgranicznej ochronie alej. Aleksandra Kruszewska, z firmy arborystycznej Kaskaderzy Zieleni, przedstawiła nam swoje doświadczenia z pracy nad pielęgnacją Alei Bukowej w ramach projektu, a także opowiedziała o specyfice drzewostanów alejowych objętych podwójną ochroną – z jednej strony ze względu na ochronę przyrody, a z drugiej ze względu na ochronę zabytków. Na zakończenie nie zabrakło oczywiście pytań i dyskusji.
Tym razem organizatorem gospodarzem wydarzenia był Powiat Vorpommern Greifswald. W konferencji wzięło udział 75 osób – wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność.
Prezentacje z konferencji zamieszczone zostaną niebawem

 

Waloryzacja przyrodnicza zadrzewień przydrożnych w ramach projektu INT142

Partnerzy projektu:

Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee

Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Jego realizacja odbywa się także przy wsparciu z Baltic Sea Conservation Foundation – BaltCF.

Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/BlankenseeUroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee  Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee  Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee


Zamknij przybornik