Uroczyste otwarcie Alei Bukowej Nacław – Jacinki

10 marca 2022
Uroczyste otwarcie Alei Bukowej Nacław – Jacinki

Aleja Bukowa Nacław – Jacinki gm. Polanów, pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie została założona na przełomie XVII i XVIII w. Obsadzanie poboczy dróg drzewami było w tym czasie normalną praktyką, ale rzadko wykorzystywano do tego buki, co czyni z Alei Bukowej obiekt unikalny w skali kraju. Aleja jest zbiorowym pomnikiem przyrody, obejmującym 557 drzew, z których najstarsze drzewa mają ponad 200 lat.

Uroczyste otwarcie Alei Bukowej Nacław – JacinkiAleje przydrożne to bardzo ważne siedliska przyrodnicze i korytarze ekologiczne, szczególnie w krajobrazie rolniczym. Ich znaczenie przyrodnicze rośnie z wiekiem drzew i jest nie do przecenienia dla wielu gatunków ptaków, ssaków i owadów.

Przedmiotowa Aleja Bukowa poddana została gruntownym zabiegom pielęgnacyjnym w ramach projektu „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Narodowy Instytut Wolności Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz przy wsparciu Baltic Sea Conservation Foundation.

21 marca 2022 r. planowane jest uroczyste otwarcie alei po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych wraz z odsłonięciem dwóch tablic informacyjnych.

Wydarzenie objęte zostało patronatem Polskiego Towarzystwa Botaniki w ramach Roku Botaniki 2022.

Uroczyste otwarcie Alei Bukowej Nacław – Jacinki

Fot. autorstwa „Bush Doctor”, „Kaskaderzy Zieleni”, Federacja Zielonych „GAJA” .

Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee   Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee

Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/BlankenseeUroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee  Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee  Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee


Zamknij przybornik