Inicjatywa “Ratuj pszczoły i rolników” – uznana za skuteczną przez Komisję Europejską!

10 października 2022
Inicjatywa “Ratuj pszczoły i rolników” - uznana za skuteczną przez Komisję Europejską!

Europejska Inicjatywa Obywatelska (ECI) “Ratuj pszczoły i rolników” zebrała ponad milion ważnych podpisów! Przyjęto certyfikaty 27 państw członkowskich UE, a Komisja Europejska uznała inicjatywę za udaną. Ten sukces oznacza bardzo wyraźne i głośne życzenie obywateli UE, aby zdecydowanie ograniczyć stosowanie pestycydów. 1,1 miliona obywateli tej inicjatywy domaga się stopniowego wycofywania syntetycznych pestycydów i przywrócenia przyrody na obszarach rolniczych. W kolejnym etapie organizatorzy zostaną zaproszeni przez Komisję, a w ciągu 3 miesięcy odbędzie się przesłuchanie w Parlamencie Europejskim na temat postulatów europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Inicjatywa wzywa Komisję do zaproponowania środków prawnych w celu wycofania syntetycznych pestycydów do 2035 r., przywrócenia różnorodności biologicznej i wsparcia rolników w tej transformacji.

Gratulujemy skutecznego działania!

Więcej informacji na oficjalnej stronie kampanii (w języku angielskim):

Ratuj pszczoły i rolników!

a także w dzisiejszych aktualnościach na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej:

Inicjatywa “Ratuj pszczoły i rolników” - uznana za skuteczną przez Komisję Europejską!

 

Obraz wyróżniający autorstwa: Pexels z Pixabay.


Zamknij przybornik