Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk w promocji i wdrażaniu kodeksu dobrych praktyk rolniczych przez sektor pozarządowy w Polsce i na Białorusi (2021-2022)

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji personelu partnerów w zakresie najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie stosowanych w Polsce i Białorusi, pogłębienie współpracy pomiędzy wymienionymi podmiotami w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska w rolnictwie, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz funkcjonowania w warunkach pandemii oraz opracowanie wspólnego, polsko-białoruskiego kodeksu dobrych praktyk rolniczych ograniczających emisję zanieczyszczeń i odorantów w wyniku działalności rolniczej.

Działania:

  • – webinarium nt. roli NGO’sów w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Białorusi:

Rola organizacji pozarządowych w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Polsce i w Białorusi – relacja z webinarium

Rola organizacji pozarządowych w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Polsce i w Białorusi – zaproszenie na webinarium 28.09.2021 r.

  • – seminaria w celu wypracowania wspólnego Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych,
  • – konsultacje na rzecz w zakresie podnoszenia wiedzy i kompetencji sektora pozarządowego realizującego działania w zakresie ochrony środowiska w działalności rolniczej oraz wspierania modelu rolnictwa zrównoważonego,
  • – doposażenie sprzętowe w związku z wykorzystaniem komunikacji zdalnej i narzędzi cyfrowych w ramach realizowanej działalności,
  • – wyposażenia w środki ochrony osobistej w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 organizacji partnerskiej,
  • – wizytę studyjną w modelowym gospodarstwie ekologicznym w Polsce.

 

Czas realizacji:
sierpień 2021-maj 2022

 

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Zamknij przybornik