Azbest nie jest OK! (2009-2010)

Federacja Zielonych „GAJA” wraz z rozpoczęciem realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 realizowała projekt o nazwie „Azbest nie jest ok.” monitorujący postępy tego programu w kraju. Jego podsumowaniem są publikacje „Realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 w praktyce – raport” oraz “Co z tym azbestem“. Wydawnictwo ukazało się 23 listopada 2010 r. Umieszczono w nim przykłady rozwiązań w zakresie realizacji programów usuwania azbestu na szczeblach wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Ponadto, raport przedstawia na przykładzie województwa zachodniopomorskiego system finansowania projektów związanych z usuwaniem azbestu, prezentuje nowoczesne metody jego utylizacji oraz wyniki krajowego monitoringu realizacji gminnych programów jego usuwania.

Projekt “Azbest nie jest OK!” był kontynuacją innego projektu pn.  “Monitoring i wsparcie wdrażania krajowego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Projekt jest finansowany również przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Sponsorzy projektu:

az_norwayaz_eeaaz_funduszaz_ecorysaz_wojew

Zamknij przybornik