Broszura “Co z tym azbestem?”

Agnieszka Plich, Bogusław Piotr Kaliciak - Szczecin 2009

W ramach projektu “Azbest nie jest OK” wydany został poradnik dla właścicieli i zarządców nieruchomości w postaci broszury “Co z tym azbestem?” Poradnik zawiera szereg praktycznych informacji dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz pomaga przebrnąć przez formalności związane z bezpiecznym i zgodnym z prawem usunięciem azbestu ze swojej posesji.

Zamknij przybornik