“Ich zasoby kurczą się, a murawy mają status zagrożonych siedlisk w Polsce oraz w Europie. Wybrane transgraniczne płaty tego siedliska będziemy chronić razem z partnerami z Niemiec.”

- Nr projektu: INT162

Nasz najnowszy projekt!

Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet

Murawy kserotermiczne tworzą ciepłolubne zbiorowiska trawiaste o charakterze stepowym. Ich występowanie zależne jest od suchego podłoża zasobnego w węglan wapnia, dużego nasłonecznienia i małej wilgotności, nachylenia terenu o ekspozycji południowej, południowo-wschodniej lub południowo-zachodniej oraz od ingerencji człowieka polegającej na gospodarowaniu kośno-pasterskim!

Bieżąca działalność

Aktualności

27 lutego 2020

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2020

W dniach 5-7.06.2020 r. odbędzie się VII edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich - ogólnopolska akcja skupiająca beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.
24 lutego 2020

Po upływie 12 lat obowiązywania „rozporządzenia w sprawie węgorza” Unia Europejska opublikowała ocenę z realizacji tego aktu

Węgorz europejski jest fascynującym gatunkiem. Urodzony na morzu, migruje następnie do wód śródlądowych, aby jeść i rosnąć. W ciągu swojego życia przemierza wiele tysięcy mil i przechodzi przez wiele bardzo różnych etapów, naznaczonych zmianami koloru. Zasoby węgorza europejskiego znajdują się w krytycznym stanie od ponad dekady!

Świadomość przyrodnicza

Nasze działania

Monitoring funkcjonowania przemysłowych ferm zwierząt

W Polsce wciąż brak ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej (tzw. „ustawa odorowa”). O pilności ustanowienia prawa ograniczającego uciążliwość zapachową powietrza świadczy fakt, iż ok. połowy wszystkich skarg dotyczących zanieczyszczenia powietrza to na uciążliwość zapachową, związaną głównie z obiektami produkcji zwierzęcej (przemysłowe fermy trzody chlewnej, drobiu, zwierząt futerkowych, ubojnie).

Dolina miłości

Na wschodnim brzegu Odry, na odcinku zawartym pomiędzy Szczecinem a Cedynią, jest wiele miejsc urzekających pięknem bogato rzeźbionego terenu, bujnej przyrody i rozległych panoram na dolinę rzeki oraz zaodrzańskie wioski i miasta.

Poznaj czar Doliny Miłości

Kampania antyazbestowa

„Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” zwana też „Kampanią antyazbestową” stanowiła projekt o charakterze ogólnopolskim, realizowany przez Federację Zielonych GAJA, ukierunkowany na przyspieszenie procesu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych w Polsce. Kampania wpisywała się w Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Inicjatywy prośrodowiskowe

Polecamy

Współpraca

Wspierane związki stowarzyszeń

Zamknij przybornik