“Ich zasoby kurczą się, a murawy mają status zagrożonych siedlisk w Polsce oraz w Europie. Wybrane transgraniczne płaty tego siedliska będziemy chronić razem z partnerami z Niemiec.”

- Nr projektu: INT162

Nasz najnowszy projekt!

Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet

Murawy kserotermiczne tworzą ciepłolubne zbiorowiska trawiaste o charakterze stepowym. Ich występowanie zależne jest od suchego podłoża zasobnego w węglan wapnia, dużego nasłonecznienia i małej wilgotności, nachylenia terenu o ekspozycji południowej, południowo-wschodniej lub południowo-zachodniej oraz od ingerencji człowieka polegającej na gospodarowaniu kośno-pasterskim!

Bieżąca działalność

Aktualności

4 sierpnia 2020
Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Jednym z działań projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” jest opracowanie wspólnej karty badań terenowych oraz inwentaryzacja/mapowanie siedliska na jej podstawie przez botaników z Polski, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Brandenburgii.
30 lipca 2020
Dzięki Fundacji Sektor 3 i Miastu Szczecin jesteśmy znów widoczni w Szczecinie!

Dzięki Fundacji Sektor 3 i Miastu Szczecin jesteśmy znów widoczni w Szczecinie!

W ramach dofinansowania "Bon dla NGO" udało nam się zamówić i zamontować nową tablicę na biurze Federacji Zielonych "GAJA" w oficynie kamienicy przy ulicy 5 Lipca 45. Druga, mniejsza tabliczka kierunkowa będzie montowana tymczasowo na bramie kamienicy podczas organizowanych przez Federację Zielonych "GAJA" eventach i szkoleniach.

Świadomość przyrodnicza

Nasze działania

Monitoring funkcjonowania przemysłowych ferm zwierząt

W Polsce wciąż brak ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej (tzw. „ustawa odorowa”). O pilności ustanowienia prawa ograniczającego uciążliwość zapachową powietrza świadczy fakt, iż ok. połowy wszystkich skarg dotyczących zanieczyszczenia powietrza to na uciążliwość zapachową, związaną głównie z obiektami produkcji zwierzęcej (przemysłowe fermy trzody chlewnej, drobiu, zwierząt futerkowych, ubojnie).

Dolina miłości

Na wschodnim brzegu Odry, na odcinku zawartym pomiędzy Szczecinem a Cedynią, jest wiele miejsc urzekających pięknem bogato rzeźbionego terenu, bujnej przyrody i rozległych panoram na dolinę rzeki oraz zaodrzańskie wioski i miasta.

Dolina miłości

Poznaj czar Doliny Miłości

Dolina miłości Doliny Miłości

Kampania antyazbestowa

„Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” zwana też „Kampanią antyazbestową” stanowiła projekt o charakterze ogólnopolskim, realizowany przez Federację Zielonych GAJA, ukierunkowany na przyspieszenie procesu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych w Polsce. Kampania wpisywała się w Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Kampania antyazbestowa

Inicjatywy prośrodowiskowe

Polecamy

Współpraca

Wspierane związki stowarzyszeń

Zamknij przybornik