“Ich zasoby kurczą się, a murawy mają status zagrożonych siedlisk w Polsce oraz w Europie. Wybrane transgraniczne płaty tego siedliska będziemy chronić razem z partnerami z Niemiec.”

- Nr projektu: INT162

Nasz najnowszy projekt!

Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet

Murawy kserotermiczne tworzą ciepłolubne zbiorowiska trawiaste o charakterze stepowym. Ich występowanie zależne jest od suchego podłoża zasobnego w węglan wapnia, dużego nasłonecznienia i małej wilgotności, nachylenia terenu o ekspozycji południowej, południowo-wschodniej lub południowo-zachodniej oraz od ingerencji człowieka polegającej na gospodarowaniu kośno-pasterskim!

Bieżąca działalność

Aktualności

4 czerwca 2020

Reakcja organizacji pozarządowych na opinię naukową ICES

W odpowiedzi na publikację w dniu 29 maja br. corocznej opinii naukowej  na temat unijnych limitów połowowych na 2021 r. na Morzu Bałtyckim przez ICES (Międzynarodową Radę Badań Morza), która stwierdziła, że ​​ważne populacje ryb bałtyckich znajdują się w stanie kryzysu, a cały ekosystem Morza Bałtyckiego w bardzo złym stanie zdrowia [1], grupa organizacji pozarządowych domaga się, aby Komisja Europejska i krajowi ministrowie rybołówstwa przestrzegali zaleceń naukowych ekspertów ICES dotyczących zerowych połowów śledzia z Bałtyku zachodniego i dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego w 2021, aby położyć kres przełowieniu wszystkich innych gatunków i zobowiązać się do większego skupienia się na kwestiach ekosystemu i klimatu.
2 czerwca 2020

Konkurs Piosenki EuroFishion!

Uwielbiasz węgorza i śpiewanie?  Aby uczcić swoją miłość do ryb - zwłaszcza naszego uroczego, oślizłego węgorza europejskiego - i rzek, możesz wziąć udział w konkursie pieśni EuroFishion. To globalne wydarzenie oferuje ci możliwość zaśpiewania o swojej miłości do ryb w pojedynkę lub razem z innymi miłośnikami ryb i podzielenie się nim w ramach Światowego Dnia Migracji Ryb! Zwykle obchodziliśmy ten dzień 16 maja, ale z uwagi na pandemię COVID-19 został przeniesiony na 24 października.

Świadomość przyrodnicza

Nasze działania

Monitoring funkcjonowania przemysłowych ferm zwierząt

W Polsce wciąż brak ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej (tzw. „ustawa odorowa”). O pilności ustanowienia prawa ograniczającego uciążliwość zapachową powietrza świadczy fakt, iż ok. połowy wszystkich skarg dotyczących zanieczyszczenia powietrza to na uciążliwość zapachową, związaną głównie z obiektami produkcji zwierzęcej (przemysłowe fermy trzody chlewnej, drobiu, zwierząt futerkowych, ubojnie).

Dolina miłości

Na wschodnim brzegu Odry, na odcinku zawartym pomiędzy Szczecinem a Cedynią, jest wiele miejsc urzekających pięknem bogato rzeźbionego terenu, bujnej przyrody i rozległych panoram na dolinę rzeki oraz zaodrzańskie wioski i miasta.

Poznaj czar Doliny Miłości

Kampania antyazbestowa

„Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” zwana też „Kampanią antyazbestową” stanowiła projekt o charakterze ogólnopolskim, realizowany przez Federację Zielonych GAJA, ukierunkowany na przyspieszenie procesu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych w Polsce. Kampania wpisywała się w Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Inicjatywy prośrodowiskowe

Polecamy

Współpraca

Wspierane związki stowarzyszeń

Zamknij przybornik