“Zasady funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Poradnik dla dysponentów i beneficjentów FOGR”

Jakub Skorupski, - Szczecin 2007

Publikacja wydana w ramach projektu „Społeczny monitoring sposobu zarządzania Funduszami Ochrony Gruntów Rolnych w Polsce jako narzędzia zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich” dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej (linia budżetowa: 2004/016-829.01.02.02) oraz Fundacji im. Stefana Batorego.
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają
oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
Kopiowanie jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła.
Więcej informacji: www.gajanet.pl

Zamknij przybornik