Ulotka Federacji Zielonych “GAJA”

Praca zbiorowa - Szczecin, 2020

Jako jedno z działań promocyjnych w projekcie pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” zaplanowano wydanie ulotek dotyczących działalności Stowarzyszenia Federacja Zielonych “GAJA”.  W skrócie opisano w nich cele statutowe organizacji oraz najważniejsze ze zrealizowanych i realizowanych obecnie projektów przyrodniczych.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Zamknij przybornik