Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony ptaków i nietoperzy związanych z budynkami

Dawid Zyskowski, Dorota Zielińska - Szczecin 2018

Książka zawiera około 170 stron tekstu, napisanego na podstawie własnych doświadczeń autorów oraz wiedzy zebranej od wielu osób zajmujących się problematyką ptaków i nietoperzy związanych z budynkami, a także z licznych publikacji z Polski i zagranicy. Tekst ilustrowany ponad stu trzydziestoma zdjęciami. W publikacji można znaleźć informacje o gatunkach ptaków i nietoperzy, szczegółowe metody wykonywania inwentaryzacji, metody kompensacji, poradnik interwencyjny oraz prawo (wyciąg z przepisów aktualnych w 2018 r.).

Książka powstała w ramach projektu, którego częścią było także przeprowadzenie licznych bezpłatnych szkoleń dla ludzi mających największy wpływ na ochronę ptaków i nietoperzy w budynkach. W szkoleniach wzięło udział wielu urzędników, funkcjonariuszy policji i straży miejskiej, budowlańców, aktywistów, przyrodników.

Projekt nr RPZP.04.05.00-32-A010/17 pn. „Podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie zagrożeń wynikających z prac remontowo-budowlanych dla stanu populacji synantropijnych gatunków ptaków i nietoperzy oraz ich siedlisk – Edycja II” był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Zamknij przybornik