Jak przeciwdziałać negatywnym skutkom oddziaływania ferm przemysłowego tuczu zwierząt. Poradnik dla mieszkańców i władz samorządowych.

Opracowanie rozdziału II oraz konsultacje prawne rozdziału III i IV mec. Magdalena Bar Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o. Opracowanie rozdziału I i III Robert Cyglicki. - Szczecin 2006

Zamknij przybornik