Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (2012-2014)

Kampania antyazbestowa

“Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” zwana też “Kampanią antyazbestową” to projekt o charakterze ogólnopolskim, realizowany przez Federację Zielonych “GAJA”, ukierunkowany na przyspieszenie procesu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych w Polsce.

Czas trwania projektu: styczeń 2012 – grudzień 2014

Celem kampanii było wspieranie gmin w zakresie realizacji rządowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKzA). W wybranych miastach powiatowych, we wszystkich województwach, zorganizowanych zostało 96 ogólnodostępnych i nieodpłatnych seminariów, dotyczących m.in. tematyki POKzA oraz efektywnego usuwania azbestu i zarządzania nieruchomościami zawierającymi wyroby azbestowe. Seminaria skierowane były do urzędników gminnych, zarządców nieruchomości oraz osób prywatnych – użytkowników wyrobów azbestowych.

Jednym z elementów kampanii były też działania monitoringowe, kontynuowane od roku 2008, obrazujące tempo i skuteczność gmin w oczyszczaniu swoich regionów z niebezpiecznych odpadów azbestowych. Jednocześnie w ramach projektu udostępniony został bezpłatny punkt konsultacyjny, gdzie w sprawach usuwania azbestu doradzać będą eksperci i prawnicy. Punkt otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych. „Kampania antyazbestowa” to również dystrybucja pakietów edukacyjnych (płyt z filmem oraz poradników-broszur) wśród przeszło miliona polskich obywateli – użytkowników azbestu oraz niemal 2,5 tysiąca urzędników gminnych.

Federacja Zielonych GAJA jest przekonana, że “Kampania antyazbestowa” przyspieszyła proces usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych w Polsce, dzięki czemu graniczny termin 2032 r. stanie się bardziej realny.

 

ZAPRASZAMY NA OFICJALNĄ STRONĘ KAMPANII

gaja_bezazbestu_180x64

 

Sponsorzy projektu

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Program LIFE+
   Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki RP.

 

Podsumowaniem projektu jest publikacja pt.: “Co z tym azbestem” (A. Plich, Bogusław, P. Kaliciak, 2009) – dostępna do pobrania w zakładce: https://gajanet.pl/publikacje/broszura-co-z-tym-azbestem/

oraz Punkt Konsultacyjny czynny w siedzibie naszego biura w Szczecinie.

 

Zamknij przybornik