Kampania „Kupuj odpowiedzialnie” (2002-2004)

Cele projektu:

Wzrost świadomości oraz zdolności polskiego społeczeństwa do podejmowania odpowiedzialnych środowisko i społecznie wyborów konsumenckich a także zwiększenie wpływu polskich konsumentów na politykę polskich firm i globalnych korporacji w celu podniesienia standardów ich działania w zakresie ochrony środowiska i przestrzegania praw człowieka.

Działania i efekty:

1) Pierwsze działania polegały na opracowaniu harmonogramu pracy koordynatora, który określał wszystkie późniejsze działania w ramach projektu. W pierwszej fazie zbudowane zostały bazy danych instytucji i organizacji, które mogłyby być zainteresowane czynnym udziałem w Kampanii – organizacje konsumenckie, stowarzyszenia o celach działania zbliżonych do Kampanii „Kupuj odpowiedzialnie”. Dzięki zgromadzonym danym do wszystkich podmiotów wysyłana została korespondencja z informacjami na temat wydarzeń w ramach Kampanii – spotkaniach, jarmarku, itp.;

2) Kampania była silnie eksponowana w mediach woj. zachodniopomorskiego. Nawiązana została współpraca z Klubem 21 skupiającym dziennikarzy i redaktorów szczecińskich zainteresowanych propagowaniem szeroko pojmowanej ekologii w mediach. Efektem tej współpracy była cykl sześciu audycji radiowych w Polskim Radiu Szczecin poświęconych w całości Kampanii. Audycje odbywały się w 2003 r., w następujących terminach: 20. marca, 2. kwietnia, 9. kwietnia, 16. kwietnia, 23. kwietnia (+ dodatkowe nagranie), 30. kwietnia (emisja). Grupy tematyczne, które zostały poruszone w audycjach (zgodnie z programem Kampanii i w oparciu o Przewodnik Dobrego Konsumenta): ubrania, napoje, zabawki, kawa i herbata, banany, GMO. Kolejnym efektem współpracy z Klubem 21 była stała współpraca z Telewizją Polską Oddział w Szczecinie. Dzięki temu, odbyło się pięć audycji telewizyjnych poświęconych wyłącznie Kampanii, w ramach głównego codziennego programu publicystycznego TV Szczecin „Gość dnia”: 15 maja (Kampania Kupuj odpowiedzialnie – wiadomości podstawowe), 29.maja (łamanie praw człowieka w Azji i Afryce przez międzynarodowe koncerny), 24. czerwca (GMO), 25. lipca (Jarmark Ekologiczny GAJA), 28. lipca (lobbing konsumencki – wywiadu udzielał Darek Szwed BWLE Warszawa), 28. sierpnia 2003 (Proszę nie zostawiać reklam). W związku z Jarmarkiem Ekologicznym Gaja ukazały się artykuły i notatki w: „Kurierze Szczecińskim”, miesięczniku „Aktivist”, „Zielonym Rynku”, oraz „Szczecińskim Przeglądzie Aktualności Kulturalnych SZPAK”;

3) 20. marca oficjalnie rozpoczął działalność Punkt Informacji i Porad Kampanii „Kupuj odpowiedzialnie”. W czasie trwania projektu skorzystało z niego 58 osób. Każdy zainteresowany otrzymywał komplet materiałów informacyjno-promocyjnych: broszury, ulotki oraz torby płócienne z logosem Kampanii (od lipca 2003, czyli od momentu, kiedy do biura FZ GAJA w Szczecinie dotarły torby). Punkt Informacji i Porad Kampanii będzie funkcjonował nadal, na zasadzie wolontariackiej pracy dotychczasowego koordynatora regionalnego Kampanii;

4) W wyniku spotkań ze Stanisławem Krzywickim Dyrektorem Książnicy Pomorskiej wystawa „Świat w koszyku na zakupy” zorganizowana została w Książnicy Pomorskiej, w dniach od 5. do 17. czerwca 2003. Książnica Pomorska jest nowoczesną biblioteką wojewódzką, położoną w centrum miasta, której głównymi „klientami” są młodzież szkolna i studenci. Wybór miejsca wystawy miał bezpośredni związek z wyznaczoną grupą docelową Projektu – młodzież szkolna i studenci. Szacunkowo wystawę w Książnicy zwiedziło minimum 5 000 osób;

5) Odbyły się trzy spotkania, w których w sumie udział wzięło około 250 osób. I. spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Szczecińskim, Wydział Humanistyczny, 13. maja 2003. Wzięło w nim udział 48 osób. Tematem spotkania było łamanie praw człowieka  Azji. Podczas spotkania swój wykład pt: „Funkcjonowanie Laogai, czyli obozów reformujących przez pracę w Chinach” zaprezentowała Natalia Jurek, politolog. Zaprezentowano także film dokumentalny „Ucząc się od Ladakh” w reżyserii Johna Page, wg książki H. Norberg-Hodge o tym samym tytule. Ukazywał on na przykładzie Ladakh, tzw. Małego Tybetu, wpływ procesów globalizacyjnych na kulturę i lokalne społeczności. Spotkanie było promowane poprzez plakaty Kampanii oraz ulotki-zaproszenia rozdawane przez dwójkę wolontariuszy FZ GAJA w centrum Szczecina. II. spotkanie odbyło się w czasie Jarmarku Ekologicznego GAJA, 27. lipca 2003, w patio Akademii Muzycznej w Szczecinie. Na spotkanie to zaproszony został Darek Szwed z Biura Wspierania Lobbingu Ekologicznego, z prezentacją multimedialną „Lobbing konsumencki”. Prezentacja poprzedzona została wprowadzeniem o Kampanii koordynatora regionalnego. Prezentacja ta stanowiła część jarmarcznego programu – Cinema Paradiso, nocnego kina przyrodniczego na świeżym powietrzu. W prezentacji tej wzięło udział około 140 osób. Spotkanie promowane było poprzez plakaty Kampanii, plakaty oraz ulotki wydane specjalnie na potrzeby Jarmarku. Ulotki rozdawane były na ulicach Szczecina przez wolontariuszy FZ GAJA (szerzej w części dotyczącej Jarmarku Ekologicznym GAJA). II. spotkanie odbyło się w Kinie Zamek na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, 20 września 2003 r. Wzięły w nim udział 62 osoby. Bohaterem był Wojciech Zięba ze Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu TRZECI ŚWIAT I MY. Główną część spotkania stanowiła prezentacja filmów dokumentalny. Cały cykl zatytułowany został „Gorzka kawa, kwaśne banany”. Spotkanie promowane było poprzez plakaty Kampanii oraz przez informację w prasie;

6) W grudniu 2002 wprowadzono do Kampanii regionalny komponent, akcję „Proszę nie zostawiać reklam”. Akcja ta dotyczyła bezpośrednio popularyzacji znajomości prawa konsumentów do obrony przed niechcianą reklamą. Polegała ona na dystrybucji naklejek na skrzynki pocztowe „proszenie zostawiać reklam” oraz stałym monitoringu respektowania prośby poprzez kontakt z osobami, które włączyły się do akcji. W pierwszym etapie wysłano korespondencję do wszystkich hipermarketów i innych dużych zakładów usługowo-handlowych z informacja o Kampanii „Kupuj odpowiedzialnie” oraz akcji proszę nie zostawiać reklam. W korespondencji tej zwróciliśmy się z apelem o respektowanie próśb konsumentów o nie dostarczanie ulotek reklamowych powołując się na odpowiednie przepisy prawa. Akcja „Proszę nie zostawiać reklam trwała przez cały okres Kampanii „Kupuj odpowiedzialnie”. Informacje o niej ukazywały się w gazetach oraz dwukrotnie w Polskim Radio Szczecin: w audycji o największej słuchalności w Szczecinie i regionie Studio Bałtyk (14.01.2003) oraz audycji „Pomóż sobie, pomóż innym” (8.05.2003);

7) W ramach Kampanii zmierzamy do zastąpienia jak największej ilości długopisów plastikowych, długopisami z makulatury lub kukurydzy, które ulegają biodegradacji. W czasie trwania Kampanii udało nam się wprowadzić do użycia 5000 takich długopisów. W ramach Kampanii rozpoczęliśmy akcję wprowadzania do sklepów toreb płóciennych, mających zastąpić torby jednorazowe. Udało nam się zaprosić do tej akcji siec polskich supermarketów BERTI.

8) Uzupełnieniem kampanii jest poradnik “Dobre zakupy. Jak kupować z czystym sumieniem”:

Zbiór najważniejszych postulatów kampanii zawarty jest także w załączonej prezentacji pn. “Na zakupy ze ściągą”:  Polska_Zielona_Siec

 

Zdjęcie wyróżniające autorstwa Alexas_Fotos z Pixabay.

Partnerzy:

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – ogólnopolska organizacja pożytku publicznego zrzeszającą organizacje ekologiczne działające w największych miastach Polski.

Ponadto, nawiązana została współpraca z Klubem 21 skupiającym dziennikarzy i redaktorów szczecińskich zainteresowanych propagowaniem szeroko pojmowanej ekologii w mediach.

Budżet i sponsorzy:

   Bank Ochrony Środowiska

 Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

  Drukarnia „KADruk”
KEMA

 

 

Zamknij przybornik