Aleje przydrożne

odgrywają ogromną rolę przyrodniczą i ekologiczną, stanowią korytarze migracyjne oraz są elementami krajobrazu o znaczeniu kulturowym, gospodarczym i zdrowotnym. Dodatkowo aleje niwelują hałas oraz filtrują powietrze – potrafią zneutralizować do 70% zanieczyszczeń. Niestety pomimo ochrony prawnej, zadrzewienia przydrożne są zagrożone na skutek braku pielęgnacji, wykonywania prac polowych na gruntach rolnych sąsiadujących z drogami, prac budowlanych, a w szczególności inwestycji drogowych.

Aleje przydrożne 


Zamknij przybornik