Centrum Norki Europejskiej

to modelowy system zdalnej edukacji i działań w zakresie ochrony przyrody, którego celem jest opracowanie i wdrożenie skutecznych metod i narzędzi ochrony biernej ex situ jednego z najbardziej zagrożonych wymarciem gatunków ssaków – norki europejskiej Mustela lutreola. Ta platforma internetowa działa jako hub informacyjny oraz think tank oparty o nowoczesne rozwiązania cyfrowe.

Centrum Norki Europejskiej


Zamknij przybornik