Rolnictwo przyjazne przyrodzie

to rolnictwo, które prowadzi produkcję rolną z poszanowaniem gleby, wody, zwierząt gospodarskich i zwierząt dziko żyjących oraz wszystkich innych organizmów, dzięki czemu utrzymuje lub nawet podnosi bioróżnorodność. Jednym z ważniejszych systemów takiego rolnictwa jest rolnictwo ekologiczne (organiczne, biologiczne), które zakłada zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą przy udziale środków naturalnych oraz odrzuceniu środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej.

Rolnictwo przyjazne przyrodzie

 


Zamknij przybornik