Jak chronić zwierzęta gospodarskie przed atakiem drapieżników w projekcie INT162

9 września 2021
Jak chronić zwierzęta gospodarskie przed atakiem drapieżników w projekcie INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Jak pisaliśmy już pod koniec maja br., oprócz wypasu owiec w pasie granicznym miejscowości Barnisław, Pargowo (po stronie polskiej), Ladenthin, Pomellen, Neurochlitz (po stronie niemieckiej), w ramach projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym (INT162) od 2020 r. prowadzony jest także wypas owiec w rezerwacie Radewitzer Heide w powiecie Vorpommern-Greifswald, Meklemburgii Pomorza-Przedniego.

Wypas ten jest realizowany nieodpłatnie przez gospodarstwo rolne, a sama jego realizacja została uwarunkowana sfinansowaniem w ramach projektu INT162 posadowienia trwałego grodzenia zabezpieczającego stado przed drapieżnikami.  Rolnicy z miejscowości Penkun i okolic skarżą się na agresywność drapieżników w tym regionie, a każdorazowy wypas owiec, kóz i bydła wymaga podejmowania dodatkowych środków ostrożności i ciągłej obecności pasterza.

Tegoroczny wypas owiec będących krzyżówkami rasy Skudde z terenu rezerwatu Radewitzer Heide:

 

 

Więcej o metodach zabezpieczeń zwierząt gospodarskich przed wilkami mogą Państwo poczytać w Poradniku wydanym w 2020 r. przez Stowarzyszenie dla Natury „WILK” – dokument dostępny jest w języku polskim bezpośrednio TUTAJ lub na stronie internetowej: https://www.polskiwilk.org.pl/images/pliki/2020_Poradnik_och_zwierz_hod.pdf.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik