Wycieczki po murawach kserotermicznych – nie tylko tych z projektu INT162! (część II)

13 maja 2021
Wycieczki po murawach kserotermicznych – nie tylko tych z projektu INT162! (część II)

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Tym razem, dla wszystkich osób spragnionych wypraw terenowych przedstawiamy opis najciekawszych ogólnodostępnych miejsc z murawami kserotermicznymi, w zasięgu terytorialnym Programu Interreg V A, zlokalizowanych w gminie Chojna, woj. zachodniopomorskim. Cały obszar z opisywanymi płatami muraw znajduje się pomiędzy miejscowościami Krajnik Dolny i Raduń.

Zaczynamy od płatu murawy ujętego w projekcie pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym, tj. w parku „Dolina Miłości”. Zabytkowy obiekt założony został w latach 50. XIX w. przez francuską rodzinę Humbert, poza obrębem zespołu pałacowo-parkowego domeny rycerskiej w Krajniku Górnym, na terenie ukształtowanym faliście, pociętym głębokimi jarami. Zbocza wzniesień przecięte są licznymi alejkami. „Dolina Miłości” z założenia była parkiem naturalistycznym, krajobrazowym, w którym w różnych fazach jego rozwoju pojawiały się wątki romantyczne bądź o charakterze ludowym. Elementami kompozycyjnymi parku są: punkty widokowe Baszta, Wzgórze Parasola, Wzgórze Pamięci, Wzgórze Ruin, Wzgórze Uciech, liczne głazy okolicznościowe z wypisanymi datami i nazwiskami członków rodziny von Humbert, a także wybitnych osobowości kultury niemieckiej oraz dwie rzeźby ogrodowe (w dolinie) „Adam” i „Ewa” usytuowane pośrodku stawów.

Płat murawy zajmuje powierzchnię 0,34 ha i niestety na skutek sukcesji naturalnej jeszcze w zeszłym roku był zarośnięty krzewami  i robinią akacjową w ponad 75%. Na skutek przeprowadzonych zabiegów ochronnych (koszenia i usuwania zarośli) siedlisko będzie się stopniowo regenerować. Murawa jest dobrze widoczna z tras czerwonego i niebieskiego szlaku pieszego i to zarówno od dolnej strony skarpy (przy wiacie – „Starej Leśniczówce”) jak i z samej góry. Wejście na oba szlaki rozpoczyna się od strony miejscowości Zatoń Dolna. Wśród typowej roślinności kserotermicznej najbardziej widoczne na murawie są: pajęcznica pierzasta, tymotka Boehmera Phleum phleoides, kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum i fiołek kosmaty Viola hirta. Jedną z największych ciekawostek florystycznych terenu jest ostrołódka kosmata Oxytropis pilos. Ponadto, typowa roślinność kserotermiczna rozrasta się w parku wzdłuż wąskich pasów przy punktach widokowych: Wzgórzu Baszta i Wzgórzu Pamięci.

Galeria obszaru:

Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia są Skarpy w Zatoni – użytek ekologiczny ustanowiony w 2013 roku w celu zachowania bogatych gatunkowo płatów muraw kserotermicznych i zarośli ciepłolubnych na pagórkach o wysokich walorach krajobrazowych. Teren użytku zajmuje około 16,50 ha. Niestety do obszaru prowadzą wyłącznie piesze drogi polne, po sporych stromiznach. Dla tych, których trasa odstraszy pozostanie zatrzymanie się przy drodze asfaltowej z punktem widokowym i podziwianie pięknego krajobrazu z cennym siedliskiem w tle licznych pagórków (dochodzących wysokością nawet do 100 m n.p.m.) oraz doliny Odry.

Galeria obszaru:

Na koniec pozostaje rezerwat przyrody „Słoneczne Wzgórza” – uznany w 2013 r. dla zachowania mozaiki płatów muraw kserotermicznych, zarośli kserotermicznych i bogatych lasów liściastych wraz z ich cenną florą i fauną oraz walorów krajobrazowych wzgórz morenowych i przyległego zbocza doliny Odry między miejscowościami Raduń i Zatoń Dolna. Płaty muraw są mozaikowo rozmieszczone na terenie całego rezerwatu, tj. powierzchni ponad 19,50 ha. Udostępniony do zwiedzania jest tylko jeden płat murawy – prowadzi do niego ścieżka edukacyjna z punktem widokowym, poprzez murawę kserotermiczną na szczyt wzgórza poklasztornego w okolicy miejscowości Raduń! Do zbocza prowadzi ścieżka zaopatrzona w małą infrastrukturę turystyczną. Najcenniejszą roślinnością kserotermiczną rezerwatu są: ostnicę powabną Stipa pulcherrima. pajęcznica liliowata Anthericum liliago, turzyca delikatna Carex supina, turzyca niska Carex humilis, ostrołódka kosmata Oxytropis pilosa, aster ożota Aster linosyris, dzwonek syberysjki Campanula sibirica i dzwonek boloński Campanula bononiensis.

Galeria obszaru:

 

Lokalizacja obszarów:

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Zamknij przybornik