Ulotka projektu INT162

Merkblatt des INT-Projekts 162

24 listopada 2021
Ulotka projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Kolejnym z działań promocyjnych w projekcie pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” było wydanie ulotki dotyczącej znaczenia muraw dla bioróżnorodności, sposobów ochrony tego siedliska oraz założeń i finansowania projektu. Zaprojektowaniem i wykonaniem materiału zajął się partner projektu – Powiat Vorpommern-Greifswald.

Ulotka wydrukowana została w wersji niemieckiej oraz polskiej i będzie rozdawana w ramach promocji na różnych event’ach, w których uczestniczyć będą wszyscy partnerzy projektu. Przekazywane tymi sposobami informacje, zgodnie z założeniami projektu, mają wpłynąć na zmianę świadomości społecznej w zakresie ochrony przyrody.

Ulotkę w całości można zobaczyć tutaj: w wersji PLw wersji DE.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik