Tworzenie polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry

27 września 2021
Tworzenie polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W dniu 25.09.2021 r. w Szczecinie odbyły się warsztaty z zakresu Tworzenia polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry w ramach projektu pn. „Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” (INT135). Uczestniczyli w niej przedstawiciele Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry,  Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz organizacji pozarządowych i lokalnych aktywistów działających na terenie Polski i Niemiec w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu, turystyki itp.

Jednym z ważnych kryteriów przyznawanych funduszy unijnych z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na działania dedykowane zachowaniu bioróżnorodności jest powiązanie planowanego przedsięwzięcia  z innymi zrealizowanymi bądź realizowanymi projektami / inicjatywami w tym zakresie. Odbiorcy każdego projektu, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej, powinni mieć możliwość korzystania ze wspólnych doświadczeń oraz nawiązanej współpracy w rejonie przygranicznym dla osiągnięcia wspólnego celu jakim jest ochrona przyrody w regionie.

W ramach ww. spotkania przedstawiciele Federacji Zielonych „GAJA” opowiadali m.in. o projektach realizowanych w ramach ww. Programu, tj.: „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162) i „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald” (INT142).

 

Wydarzenie pozwoliło na wymianę doświadczeń i zapoznanie Partnerów po obu stronie granicy, co w przyszłości umożliwić ma pisanie i realizację nowych projektów służących utrzymaniu bioróżnorodności w Dolinie Dolnej Odry. Wystawiane były także liczne materiały drukowane przywiezione przez uczestników.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik