Siedliska muraw w Brandenurgii – cykl artykułów

27 maja 2021
Siedliska muraw w Brandenurgii – cykl artykułów

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W ramach dalszych poszukiwań literatury dotyczącej rozmieszczenia i walorów siedlisk murawowych w zasięgu terytorialnym projektu „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162), tym razem polecamy trzy artykuły Franka Zimmermanna, opublikowane czasopismie Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg  z 2014 r. (23), zeszyty 3-4 str. 64-67, 68-71 i 74-81.

Publikacje zawierają szczegółowe informacje o rozmieszczeniu siedlisk 6120* suche, zasobne w wapń murawy napiaskowe,  6120* półnaturalne odmiany muraw kserotermicznych i zarośli na podłożach wapiennych (FestucoBrometalia) oraz 6240* subpannońskie murawy stepowe w Brandenburgii oraz o charakteryzujących je gatunkach roślin.

Miłej lektury 🙂

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik