Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

9 czerwca 2021
Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W dniu 9 czerwca 2021. odbyło się webinarium poświęcone tematyce ściśle związanej z ochroną muraw kserotermicznych. Wydarzenie zorganizowane było przez  Nationalpark Unteres Odertal – Verwaltung we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz Nadleśnictwami Chojna i Mieszkowice – w ramach projektu pn.  „Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” (INT135).

Podczas wykładów praktycznych przedstawione zostały przykłady różnych działań realizowanych przez odpowiedzialne instytucje po stronie niemieckiej i polskiej, np. wypalanie, które jest praktykowane w Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry oraz koszenie, usuwanie zarośli i wypas owiec, które przeprowadzone zostały w 2020 r. w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162). Koordynatorzy naszego projektu byli nie tylko prelegentami ale prowadzili odpowiadali także na liczne pytania dotyczące zastosowanych metod ochrony. Zadawane pytania i dyskusja pozwoliły wszystkim uczestnikom na wymianę wiedzy w zakresie sposobów pielęgnacji muraw, problemów z nimi związanych oraz podobieństw i różnic w przepisach prawnych obowiązujących po stronie polskiej i niemieckiej.

Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

W wydarzeniu uczestniczyły 42 osoby reprezentujące organy administracji samorządowej, zarządców różnego rodzaju form ochrony przyrody, organizacje pozarządowe oraz podmioty bezpośrednio wykonujące działania ochronne.

Webinarium umożliwiło także współpracę jednostek zajmujących się ochrona przyrody i realizujących równocześnie projekty finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

Więcej o samym projekcie „Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” (INT135) można przeczytać w załączonej ULOTCE.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.

 

 


Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162         

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik