Prawie jak redyk! – przemarsz owiec w obszarze transgranicznym projektu INT162

15 kwietnia 2021
Prawie jak redyk! - przemarsz owiec w obszarze transgranicznym projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Nie na halach górskich, nie z owcami typu mlecznego i nieco wcześniej niż 23 kwietnia, czyli w dniu św. Wojciecha ale i tak robi wrażenie! Przemarsz ponad dwustu owiec pomiędzy płatami chronionego siedliska w projekcie pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznymmogli dziś obserwować mieszkańcy  miejscowości Pargowo, Nurohlitz, Rosówek i Neu Rossow. Zwierzęta pod nadzorem pasterzy i psów pasterskich przemierzały nieużytki, nieutwardzone drogi polne i przechodziły przez drogę asfaltową.

Największe zainteresowanie owce wzbudzały jednak u kierowców na styku polskiej drogi krajowej nr 13 i niemieckiej drogi krajowej B2.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


 

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Zamknij przybornik