Kontynuacja wypasu owiec w projekcie INT162

8 kwietnia 2021
Kontynuacja wypasu owiec w projekcie INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Z pierwszym tygodniem kwietnia br. rozpoczęty został wiosenny cykl wypasu owiec w obszarze przygranicznym Staffelde – Pargowo w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”.Bez względu na zmienne warunki pogodowe, wraz z pojawieniem się pierwszej roślinności zielnej, na obszar muraw kserotermicznych w miejscowości Staffelde wprowadzone zostało stado owiec liczące ponad 200 osobników. Pierwsza kwatera wypasu znajduje się obecnie po stronie niemieckiej w granicach Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, ale w ciągu następnych tygodni będzie stopniowo przesuwana w kierunku północnym i północno-zachodnim obejmując miejscowości: Pargowo, Neu Rossow, Barnisław i Ladenthin.

Zwierzęta są teraz dobrze widoczne z punktu widokowego i nieutwardzonej drogi w Pargowie. Wszystkie osoby zainteresowane tematem ochrony muraw kserotermicznych mogą zobaczyć jak skutecznie i szybko owce zgryzają roślinność i wzruszają raciczkami glebę.

Tegorocznej trawy jest jeszcze niewiele, a wypas ma przede wszystkim wzruszyć glebę i warstwy wojłoku. Dla typowych gatunków roślin kserotermicznych charakterystyczna jest późno rozpoczynająca się wegetacja, a jej szczyt przypada przeważnie od połowy maja do połowy lipca.

Tak jak w zeszłym roku – poza pojedynczymi osobnikami z ras: wrzosówka i texel, pozostałe owce są krzyżówkami rasy czarnogłowej z innymi rasami mięsnymi  bądź należą do zagrożonej wyginięciem rasy Coburger Fuchs (z tłum. na polski  „Lisy Coburg”).

Kwatera wypasu jest ogrodzona pastuchem elektrycznym, dlatego bardzo prosimy o zachowanie ostrożności, a także o niedokarmianie i niepłoszenie zwierząt!

Z wypasania owiec korzystają nie tylko murawy kserotermiczne ……………………

…………. fragmenty wełny, wytartej naturalnie o roślinność krzewiastą, wykorzystane zostały w gniazdach ptaków na obrzeżach obszaru wypasu 🙂

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


 

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Zamknij przybornik