Kolejne nieprzewidywalne sytuacje w projekcie INT162

16 września 2021
Kolejne nieprzewidywalne sytuacje w projekcie INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Tak jak w przypadku większości projektów przyrodniczych realizowanych z funduszy zewnętrznych, nieprzewidziane wcześnie sytuacje zdarzają się w trakcie realizacji projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”.  Najlepszymi przykładami mogły być dotychczasowe skutki pandemii COVID-19 oraz ograniczenia i metody przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Niestety, utrudnienia w realizacji zabiegów ochronnych powodują teraz także skutki zmian klimatycznych.

Problem dotyczy zjawiska suszy hydrogeologicznej na terenie jednego z płatów murawy kserotermicznej w zabytkowym parku naturalistyczno-krajobrazowym „Dolina Miłości” w gminie Chojna. Zjawisko to trwa w regionie gmin Chojna i Mieszkowice od ostatnich trzech lat, a z bieżącymi wynikami badań można zapoznać się na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG): https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/12344-susza-stan-zagrozenia-nizowka-hydrogeologiczna-nowa-prognoza-panstwowej-sluzby-hydrogeologicznej.html.

Zjawisko to przyczyniło się do osłabienia najstarszych i zarazem najpiękniejszych drzewostanów w parku. W wyniku suszy i czynników jej towarzyszących: chorób grzybowych i działalności szkodników wtórnych masowo zamierać zaczęły jesiony, buki, wiązy oraz mniej obecne w parku: modrzewie, sosny. Stan sanitarny poszczególnych drzew rosnących na terenie parku stwarza coraz częstsze zagrożenie dla osób odwiedzających ten teren. Do 2019 roku prace związane z usuwaniem tych drzew dotyczyły zazwyczaj kilkunastu – kilkudziesięciu okazów. Pod koniec 2020 r. do wycinki, wyznaczone zostało już 288 drzew i kolejne ponad 100 egzemplarzy do stałej obserwacji stanu fitosanitarnego. Kilkanaście zamierających bądź całkowicie martwych egzemplarzy drzew rośnie na granicy z murawą kserotermiczną. Z początkiem września, na skutek gwałtownych opadów i towarzyszących im silnych wiatrów, trzy martwe drzewa runęły na teren murawy.

Zalegające obecnie drewno uniemożliwia wykonanie zaplanowanego koszenia i wycinki odrośli krzewów (prac przewidzianych w projekcie INT162) z terenu całej murawy. Działanie związane z jego usunięciem nie zostało przewidziane i ujęte w projekcie, więc jego sfinansowanie pozostaje wyłącznie w zakresie Federacji Zielonych „GAJA”  – ze środków własnych.

 

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik