Dofinansowanie wkładu własnego w Projekcie INT162

12 października 2020
Dofinansowanie wkładu własnego w  Projekcie INT162

Województwo Zachodniopomorskie dofinansuje część wkładu własnego Federacji Zielonych „GAJA” w projekcie pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet”.

W dniu 08.10.2020 r. Województwo Zachodniopomorskie przyznało nam dotację na realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Dofinansowanie w kwocie 20 545,20 złotych obejmie 10,5% wkładu własnego Federacji Zielonych „GAJA” w odniesieniu do wybranych zadań Projektu INT162, tj. koszenia i usuwania krzewów z muraw kserotermicznych, prowadzenia strony internetowej projektu, wydania ulotek oraz wynagrodzenia pracowników w 2020 r.

Za wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie dziękujemy 🙂


Zamknij przybornik